Aleksandra Litričin

Stručni saradnik

Aleksandra Litričin je spoljni saradnik u advokatskoj kancelariji Gecic Law, a nadležna je za pitanja vezana za postupke javnih nabavki i javno-privatnih partnerstava i koncesija, sa više od 10 godina iskustva u ovim specifičnim oblastima.

Aleksandra je partner i advokat u samostalnoj advokatskoj kancelariji – Aleksanda Litričin Law Office. Pre pokretanja sopstvene prakse, Aleksandra je provela više od osam godina kao načelnik Odeljenja za analitiku, međunarodnu saradnju i saradnju sa državnim organima i drugim institucijama, da bi potom i rukovodila Stručnom službom Republičke komisije kao sekretar Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Aleksandra je bila član pregovaračke grupe 5 – “Javne nabavke” – za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji kao i stručni redaktor prevoda komunitarnog prava, na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije (Direktiva 2014/25/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o nabavci od strane subjekata koji rade u sektoru voda, energetike, transporta i poštanskih usluga i ukidanju Direktive 2004/17/EC, teksta značajnog za EEA).

Njena praksa se fokusira na pružanje pravne pomoći naručiocima, odnosno državnim organima i institucijama, kao i domaćim i stranim ponuđačima o svim relevantnim pravnim pitanjima koja se odnose na postupke javnih nabavki, JPP-a, koncesije u Republici Srbiji, kao i u drugim postupcima nabavki koja se sprovode po pravilima PRAG-a, Svetske banke, Fidika itd.

Aleksandra je i ovlašćeni  predavač Ministarstva finansija za obuku službenika za javne nabavke. Ona redovno učestvuje na vodećim seminarima i konferencijama, a autor je i brojnih članaka na ovu temu. Koautor je Komentara Zakona o JPP i koncesijama.

Aleksandra je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član je Advokatske komore Beograda. Tečno govori engleski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski.