09 dec, 2015

Kancelarija Gecić Law sastavila srpsko poglavlje za zbornik Legal Aspects of Doing Business in Europe – Second Edition

Zadovoljstvo nam je da objavimo da je naš partner Bogdan Gecić zajedno sa Dr Tatjanom Jovanić, docentom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bio koautor srpskog poglavlja za zbornik Legal Aspects of Doing Business in Europe – Second Edition. Poglavlje pruža sveobuhvatan pregled najvažnijih pravnih aspekata poslovanja u Srbiji, kako za domaće, tako i za strane investitore. Poglavlje pruža dubinsku analizu sledećih tema:

  • kompanije: osnivanje, preuzimanje i stečaj,
  • carinska regulativa,
  • podsticaji za ulaganja i devizno poslovanje,
  • pravila o zaštiti konkurencije i regulisanju tržišta,
  • intelektualna svojina,
  • radno pravo,
  • bankarski poslovi.

Ovo izdanje obajvljuje Juris Publishing, Inc, izdavač specijalizovan za međunarodno i američko pravo. Zbornik Legal Aspects of Doing Business in Europe pruža pregled zahteva koji se postavljaju za obavljanje poslovanja i investiranje u Evropi. Publikacija sadrži takve podatke za preko 40 jurisdikcija u Evropi, koje su pripremili lokalni pravni stručnjaci, nudeći praktičan uvid u pitanja poput izbora pravne forme za poslovanje, podsticaja, oporezivanja, radnog prava, odgovornosti i rešavanja sporova. Zbornik u štampanoj i elektronskoj verziji dostupan je ovde.

Za više detalja i pitanja, molimo Vas da kontaktirate Bogdana Gecića putem adrese bogdan.gecic@geciclaw.com ili  Tatjanu Jovanić putem adrese jovanictatjana@gmail.com.