Marija Vuković

Finansijski menadžer
Obrazovanje
Diplomirani menadžer za odnose sa javnošću, Megatrend Univerzitet Beograd

Diplomirani ekonomista, Univerzitet Džon Nezbit Beograd

 

Marija Vuković je finansijski menadžer u advokatskoj kancelariji Gecić Law.

Pre nego što se pridružila timu Gecić kancelarije, Marija je 10 godina radila u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, gde je bila zadužena za knjigovodstvene i računovodstvene poslove.  U svojoj profesionalnoj karijeri radila je i kao samostalni knjigovodja u Agenciji za knjigovodstvo i konsalting „Mentor“ d.o.o., poslovni asistent generalnog direktora Osiguranje „Morava“ a.d.

Marija je diplomirala ekonomiju, odsek za medjunarodno poslovanje, na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.  Tečno govori engleski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski.

 

Ivana Sarap je poslovni sekretar u advokatskoj kancelariji Gecić Law.