Miloš Brkić

Saradnik

Miloš Brkić je saradnik u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu. Njegov rad je usresređen na pravo konkurencije, državne pomoći i Evropsko pravo, trgovinu i proširenja.

Pre nego što je postao deo naše kancelarije, Miloš je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2016-2020). Tokom studija bio je učesnik brojnih studijskih grupa i seminara. Miloš je pohađao Pravnu kliniku iz porodičnog prava (2019-2020), na Pravnom fakultetu. Takođe je bio član Studentske revije za privredno pravo. Miloš je učestvovao u simulaciji suđenja iz oblasti međunarodnog javnog prava,  stekao odlične govorničke veštine i tako postao samouveren javni govornik.

Miloš je više puta dobio priznanja za svoja izuzetna dostignuća kao što je Pohvalnica Pravnog fakulteta u Beogradu za najbolje studente. Dobitnik je nekoliko stipendija, redom dodeljenih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića i Taboroši stipendije koju dodeljuje advokatska kancelarija Gecić law.

Tečno govori engleski, srpski, crnogorski, bosanski i hrvatski jezik.