Novosti i Publikacije

Prvi značajan slučaj primene GDPR-a na pomolu!

Ne tako davno, 25. maja 2018. godine, stupila je na snagu Opšta regulativa za zaštitu podataka o ličnosti (GDPR), o kojoj se dugo raspravljalo i pre početka primene, s obzirom na to da ovo zakonodavstvo ima primenu na subjekte širom sveta – kako unutar tako i izvan EU.

Pečati su, konačno, istorija

Pre godinu dana smo pisali o ukidanju korišćenja pečata u privrednom i finansijskom poslovanju u Srbiji. Konačno, ovaj proces se priveo kraju.

Telekomunikacioni operateri pod lupom – Naplaćivanje penala nije u skladu sa zakonom?

Nedavno, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija („Ministarstvo“) donelo je rešenje („Rešenje“) kojim je pružaocima telekomunikacionih usluga ( „Operateri“) zabranilo ugovaranje odredbi kojima se korisnici telekomunikacionih usluga obavezuju da Operateru plate sve obaveze do kraja važenja ugovora, ukoliko dođe do prevremenog raskida ugovora od strane korisnika ili od strane Operatera iz razloga na strani korisnika.

Izmene Zakona o deviznom poslovanju – (mali) korak u pravom smeru

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju,[1] koji je u većem delu stupio na snagu 28.04.2018. godine.[2] Ovim izmenama je, između ostalog, olakšano poslovanje domaćih IT kompanija, ublažene su restrikcije koje se odnose na kreditne poslove sa inostranstvom (što je posebno značajno za multinacionalne kompanije), proširene su mogućnosti za ulaganje u inostrane hartije od vrednosti, i pojačana je kontrolna uloga Narodne banke Srbije (NBS).

Direktiva za snažnije institucije zaštite konkurencije u EU

Evropska komisija („Komisija“) je 30. maja 2018. godine objavila da je postignut sporazum između Evropskog parlamenta i Saveta u pogledu nove Direktive koja ima za cilj da upotpuni nekadašnju Direktivu 1/2003 i omogući nacionalnim telima za zaštitu konkurencije zemalja članica EU da efikasnije primenjuju propise o zaštiti konkurencije unutar EU.

Slobodan pristup internet mreži – besplatna autorska prava?

U drugoj deceniji 21. veka, internet mreža („Internet“) je postala lako dostupna skoro svima, tako da je danas najznačajniji izvor informisanja. Pored dostupnosti pregleda i prikupljanja informacija, Internet je postao pristupačan svima za kreiranje i postavljanje različitih informacija i sadržaja. Usled toga, Internet je postao najrasprostranjeniji izvor informacija, putem koga se na najjednostavniji i najbrži način dolazi do potrebnih informacija iz potpuno različitih sfera interesovanja.

Nikola Aksić

Partner

Nikola Aksić jedan je od partnera osnivača u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu. U svojoj praksi se fokusira na bankarstvo i finansije, restrukturiranje i stečaj, energetiku, infrastrukturu i JPP. Stekao je diplomu mastera prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2003) specijalizujući se za pravo EU.

Nikola poseduje više od deset godina iskustva u radu sa nekim od najvećih multinacionalnih kompanija u istaknutim transakcijama u Srbiji i regionu. Bavi se savetovanjem u vezi sa finansijskim i korporativnim transakcijama svih vrsta, uključujući lokalna i prekogranična preuzimanja, transakcije u oblasti deviznog poslovanja, strukturiranje i finansiranje infrastrukturnih projekata. Skorašnje transakcije obuhvataju projekat JPP vezan za izgradnju autoputa, strukturiranje i finansiranje projekta lokalnog cevovoda za snabdevanje prirodnim gasom, kao i savetovanje i zastupanje klijenata u pitanjima vezanim za nenaplativa potraživanja, analizu usaglašenosti poslovanja lokalnih banaka sa propisima, pitanja finansiranja projekata, preuzimanja, trgovanje derivativima i ISDA master ugovore. Nikola je, od strane EBRD, izabran kao pravni savetnik Ministarstva finansija Republike Srbije na projektu koji je imao za cilj unapređenje postojećeg pravnog okvira u oblasti faktoringa u Republici Srbiji. On je, takođe, sa svojim timom zastupao Toennis, jednu od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju i preradu mesa, sa sedištem u Nemačkoj, o svim pravnim aspektima njihove investicije u Srbiji. Ukupna vrednost investicije se procenjuje na 420 miliona evra, a projekat predstavlja najveću stranu investiciju u Srbiji u poslednjih osam godina.

Nikola je član je Advokatske komore Beograda i tečno govori engleski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski jezik.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone