Koji su najvažniji datumi i obaveze?

Na koje se proizvode CBAM najpre odnosi?

ČELIK

ALUMINIJUM

ĐUBRIVA

VODONIK

CEMENT

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Kako će se CBAM primjenjivati?

CBAM će se primjenjivati u dvije faze. Prelazni period primjene CBAM je počeo 1. oktobra 2023. i traje do 31. decembra 2025. godine. Cilj prelazne faze je da se obezbijedi period prilagođavanja za sve zainteresovane strane. Tokom ove faze, uvodi se obaveza podnošenja CBAM izvještaja, ali još nema finansijskih obaveza po osnovu CBAM. Uvoznici CBAM proizvoda su dužni da kvartalno podnose CBAM izvještaje, koji sadrže informacije o količini uvezene robe, direktnim i indirektnim emisijama GHG po proizvodu i cijeni emisija u zemlji porijekla. Međutim, u prelaznom periodu predviđene su i kazne. One se kreću od 10-50 evra po toni emisija i primjenjivaće se ukoliko uvoznik nije blagovremeno podnio CBAM izvještaj, ili je on nepotpun ili netačan i nije ispravljen nakon što je nadležno tijelo pokrenulo proceduru ispravke. Prvi kvartalni CBAM izvještaj treba podnijeti do 31. januara 2024. godine.

Tokom definitivne faze primjene, koja počinje 1. januara 2026. godine, uvoznici će i dalje biti u obavezi da podnose CBAM izvještaje, koji će u ovoj fazi biti godišnji. Od tada također stupa na snagu i obaveza verifikacije emisija. Najveća promjena u ovoj fazi predstavlja nastupanje finansijskih obaveza po osnovu CBAM-a, odnosno obaveza kupovine i predaje CBAM sertifikata. Broj certifikata koji se predaju postepeno će se uvećavati u skladu sa smanjenjem besplatnih alokacija u okviru EU ETS-a. Tako će 2026. godine uvoznici morati da predaju CBAM certifikate za 2,5% ugrađenih emisija svojih proizvoda. Ovaj procenat će se svake godine uvećavati, do 2034., od kada će se plaćati za svih 100% ugrađenih emisija. Obuhvat CBAM proizvoda će se takođe postepeno u potpunosti uskladiti sa EU ETS-om do kraja 2030. godine. . Kazne za neusaglašenost sa obavezama u ovoj fazi iznosiće i do 100 eura/t emisija.

Da li ste spremni za CBAM? Kliknite na link da biste otkrili:

Naš tim

NOVOSTI & PUBLIKACIJE