Koji su najvažniji datumi i obaveze?

Na koje se proizvode CBAM najpre odnosi?

GVOŽĐE I ČELIK

ALUMINIJUM

ĐUBRIVA

VODONIK

CEMENT

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Kako će se CBAM primenjivati?

CBAM će se primenjivati u dve faze. Prelazni period primene CBAM je počeo 1. oktobra 2023. i traje do 31. decembra 2025. godine. Cilj prelazne faze je da se obezbedi period prilagođavanja za sve zainteresovane strane. Tokom ove faze, uvodi se obaveza podnošenja CBAM izveštaja, ali još nema finansijskih obaveza po osnovu CBAM. Uvoznici CBAM proizvoda su dužni da kvartalno podnose CBAM izveštaje, koji sadrže informacije o količini uvezene robe, direktnim i indirektnim emisijama GHG po proizvodu i ceni emisija u zemlji porekla. Međutim, u prelaznom periodu predviđene su i kazne. One se kreću od 10-50 evra po toni emisija i primenjivaće se ukoliko uvoznik nije blagovremeno podneo CBAM izveštaj, ili je on nepotpun ili netačan i nije ispravljen nakon što je nadležno telo pokrenulo proceduru ispravke. CBAM izveštaje treba podneti u roku od mesec dana od isteka kvartala na koji se odnose, uz dodatnih mesec dana za ispravljanje eventualnih grešaka u podnetom izveštaju.

Tokom definitivne faze primene, koja počinje 1. januara 2026. godine, uvoznici će i dalje biti u obavezi da podnose CBAM izveštaje, koji će u ovoj fazi biti godišnji. Od tada takođe stupa na snagu i obaveza verifikacije emisija. Najveću promenu u ovoj fazi predstavlja nastupanje finansijskih obaveza po osnovu CBAM, odnosno obaveza kupovine i predaje CBAM sertifikata. Broj sertifikata koji se predaju postepeno će se uvećavati u skladu sa smanjenjem besplatnih alokacija u okviru EU ETS. Tako će 2026. godine uvoznici morati da predaju CBAM sertifikate za 2,5% ugrađenih emisija svojih proizvoda. Ovaj procenat će se svake godine uvećavati, do 2034., od kada će se plaćati za svih 100% ugrađenih emisija. Obuhvat CBAM proizvoda će se takođe postepeno u potpunosti uskladiti sa EU ETS do kraja 2030. godine. Kazne za neusaglašenost sa obavezama u ovoj fazi iznosiće i do 100 evra/t emisija.

Da li ste spremni za CBAM? Kliknite na link da biste otkrili:

Naš tim

Advokatska kancelarija Gecić Law je prepoznatljiva po svom znanju i iskustvu u oblasti prava EU, međunarodne trgovine i prava zaštite konkurencije. Jedna smo od malobrojnih advokatskih kancelarija u regionu sa značajnim iskustvom u savetovanju organizacija u javnom i privatnom sektoru o značaju CBAM i pitanjima usklađenosti sa ovim jedinstvenim propisom. Za više informacija kontaktirajte naš pravni tim koji će vam rado pružiti dalju pomoć.

Bogdan Gecić

Osnivač i Upravljački partner

Hristina Kosec

Partner | Rukovodilac operacija

Ivana Stojanović Raišić

Savetnik

Branko Gabrić

Savetnik

NOVOSTI & PUBLIKACIJE