Gecić Law se odnosi na advokata Bogdana M. Gecića, koji je član Advokatske komore Beograda, i koji sarađuje sa nezavisnim advokatima koji su članovi odgovarajućih advokatskih komora u Srbiji i Bosni i Hercegovini u skladu sa važećim profesionalnim pravilima i kodeksima.

Advokat Bogdan M. Gecić i neki od prethodno pomenutih advokata su članovi Udruženja Gecić Law, švajcarskog udruženja u smislu Švajcarskog građanskog zakonika („Verein“ na nemačkom, „Association“ na francuskom, „Associazione“ na italijanskom). Udruženje Gecić Law podstiče saradnju, razmenu znanja i profesionalni razvoj među pravnicima iz različitih jurisdikcija. Misija Udruženja Gecić Law je da stvori visokorangiranu mrežu pravnih profesionalaca posvećenih izvrsnosti u advokatskoj praksi i posvećenih unapređenju pravne profesije u celini.
„Gecić Law“ je registrovani žig.