15 окт, 2019

Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju – jačanje prava zaposlenih na „lizing“ ili konačan sunovrat radničke klase?

Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 181. o privatnim agencijama za zapošljavanje iz davne 1997. godine kao jedan od glavnih razloga za donošenje navodi prepoznavanje uloge privatnih agencija za zapošljavanje u funkcionisanju tržišta rada, kao i potrebu da se zaposlenima pruži zaštita od zloupotrebe i garantuje sloboda udruživanja i unapređenje socijalnog dijaloga.  Narodna Skupština Republike Republike Srbije je 20. februara 2013. godine usvojila Zakon o potvrđivanju pomenute Konvencije, imajući u vidu, između ostalog, da je jačanje socijalnog dijaloga na svim nivoima jedan je od zahteva Poglavlja 19 koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje u procesu pristupanja Republike Republike Srbije […]

Detalji
09 окт, 2019

Gigant društvenih medija pod lupom: Izazov za Fejsbuk

Da li loše odnosi prevagu nad dobrim? Činjenica je da su ljudi mnogo skloniji tome da pamte negativne kritike ili komentare nego pohvale, a i mnogo je pozitivnih događaja potrebno da bi se nadvladao jedan negativan. Sud pravde EU je 3. oktobra dao saopštenje za javnost vezano za presudu u predmetu u kojem je gđa Eva Glawischnig-Piesczek tužila Facebook Ireland pred austrijskim sudovima.  Gđa Glawischnig-Piesczek je, naime, tražila da se sa ove društvene mreže ukloni posebno štetan komentar koji je postavio jedan od njenih korisnika, a za koji su austrijski sudovi prethodno utvrdili da predstavlja uvredu i klevetu.  Vest je […]

Detalji
10 сеп, 2019

Singapurska konvencija – Sizifov posao ili početak (r)evolucije?

Singapur – ceremonijal Početkom avgusta, u Singapuru je potpisana Konvencija UN o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom („Konvencija“).  Konvenciju je na ceremoniji, održanoj u Singapuru, potpisalo 46 zemalja, i stupiće na snagu protekom 6 meseci od trenutka kada je ratifikuju najmanje tri države potpisnice. Primarna pobuda donošenja Konvencije je, kako se ističe, motivisanje privrednih subjekata koji učestvuju u prekograničnim projektima i transakcijama, da češće pribegavaju postupku medijacije, kao alternativnom načinu rešavanja sporova, imajući u vidu da se njome štede i vreme i materijalni resursi. Primena i benefiti Konvencije Domen primene Konvencije ograničen je na sporazume kojima se rešavaju međunarodni […]

Detalji

Kocka je bačena! Srbija dobija novi Zakon o kontroli državne pomoći

Kada je pre deset godina usvojen prvi (i još uvek jedini) Zakon o kontroli državne pomoći, stručna javnost ga je okarakterisala kao dugo očekivan i više nego neophodan.  Sada, nakon desetogodišnje primene, novi Zakon o kontroli državne pomoći je na pomolu. Pitanje koje se u ovom trenutku logično nameće jeste: Da li smo išta naučili tokom primene važećeg zakona (osim činjenice da nam je potreban novi)? Kako je navedeno u obrazloženju Nacrta zakona,  razlozi za njegovo donošenje su: Harmonizacija sa pravnim tekovinama Evropske unije – potpuno neočekivano obrazloženje!  Možete li da se setite bilo kog akta koji je u skorije […]

Detalji
19 авг, 2019

Korak bliže ka efikasnom sistemu kontrole državne pomoći: Novo Obaveštenje o povraćaju nedozvoljene državne pomoći

Evropska komisija („Komisija“) je 22. jula 2019. godine objavila da je usvojila novo Obaveštenje o povraćaju nedozvoljene i neusklađene državne pomoći („Novo obaveštenje“). Cilj donošenja Novog obaveštenja je da budu obuhvaćena dosadašnja postignuća u ovoj oblasti, kroz odluke Komisije i praksu sudova EU. Dokument je nastao kao rezultat javnih konsultacija održanih sa relevantnim akterima iz reda državnih organa, građana, kompanija i drugih organizacija. Države članice Evropske unije i nadzorno telo EFTA su takođe učestvovali u izradi Novog obaveštenja. U poređenju sa prethodnim Obaveštenjem iz 2007. godine, Novo obaveštenje detaljnije uređuje kako Komisija može pomoći državama članicama u sprovođenju povraćaja nedozvoljene […]

Detalji
15 авг, 2019

Srbija šampion fDi rang-liste za 2019!

Jedan od glavnih ciljeva skoro svake države na svetu, jeste privlačenje stranih ulaganja. A kada govorimo o stranim ulaganjima, greenfield direktna ulaganja su tema broj jedan. „Ah, da, greenfield ulaganja…da, ona su dobra…super su… i zelena…kao dolari…okej, iskreno nemam predstavu o čemu se radi?“ neko će reći. Greenfield ulaganja su vrsta direktnih stranih ulaganja (FDI) gde matična kompanija stvara zavisno društvo u stranoj državi, gradeći svoje poslovanje i pogone iz temelja, što uključuje izgradnju novih distributivnih sedišta, kancelarija i stambenih prostora.  Ova vrsta ulaganja predstavlja veći rizik i zahteva izuzetnu posvećenost kao i kapital direktnih stranih ulaganja, ali istovremeno pruža […]

Detalji
06 авг, 2019

Nove izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, treća sreća?

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je nedavno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Zakon“) čije su odredbe stupile na snagu 3. avgusta 2019. godine, a koji će se primenjivati od 1. januara 2020. godine. Izmene i dopune su brojne, a ciljaju kako da uklone nedostatke i nedoumice koje su se javljale u dosadašnjoj praksi, tako i da uvedu novine kao što su npr. podnošenje predloga za izvršenje elektronskim putem, elektronska oglasna tabla, elektronska aukcija, skraćeni izvršni postupak i dr.  Ono što za sada izaziva dosta kontroverzi je činjenica da bi odredba člana 166. stav 6. zapravo […]

Detalji
01 авг, 2019

Pravo zaštite konkurencije: Pružalac usluga nalik Uberu podnosi krivičnu prijavu

3. jul 2019. godine je dan kada je pokrenuta promena u Srbiji. „Kakva promena?“, možete se pitati. Velika! Dopustite da vas podsetimo na naš članak „Izmene i dopune Krivičnog zakonika Srbije” iz 2017. godine, u kojem smo govorili o odluci Srbije da u Krivični zakonik doda novo krivično delo koje se odnosi na restriktivne sporazume, i koje je stupilo na snagu 1. marta 2018. godine. To je trebalo da eliminiše kartele i svima da jednake šanse na tržištu, zar ne? E pa… nismo bili te sreće. Prošlo je godinu dana od kada su restriktivni sporazumi postali krivično delo, a ni […]

Detalji
19 јун, 2019

Letenje na ivici

„Želim da pobegnem, želim da odletim ”, pevao je Leni Kravic. U redu Leni, ali kojeg bi avio-prevoznika izabrao? Najjeftinijeg? Samo napred! Ali hajde da najpre nešto proverimo. Da li si primetio razlike u cenama karata između avio-prevoznika iz zemalja članica EU i zemalja koje nisu članice EU, što možda ima uticaj na to s kim biraš da letiš, Leni? Tako dakle, nisi primetio? Koga je briga za to, zar ne? Obično se vineš u nebo u svom privatnom avionu i ne tiču te se trivijalne stvari kao ove. Ali znaš šta Leni –EU BRINE! Vazdušni saobraćaj je detaljno regulisan […]

Detalji

Hakovanje aplikacije WhatsApp: globalni problem narušavanja privatnosti?

Nedavno ste imali propušten poziv na aplikaciji WhatsApp? Nekoliko dana nakon što je objavljena vest o navodnom ruskom špijuniranju Norveške uz pomoć šarmantnog belog kita, svedoci smo slične, mada ovog puta znatno ozbiljnije pretnje. The Financial Times (FT) je u ponedelјak objavio da je u jednoj od aplikacija za dopisivanje otkrivena slabost softvera koja je omogućila instaliranje špijunskog koda Pegasus na mobilne uređaje. Šta je zastrašujuće u ovoj vesti? Korisnik nije morao čak ni da odgovori na poziv, niti da „klikne“ na propušteni poziv a kôd bi bio prenet na telefon da korisnik zapravo i nije preduzeo nikakvu radnju kojom […]

Detalji