27 okt, 2020

Nezavisnost i nepristrasnost veštaka u arbitražnom i sudskom postupku

Da li su veštaci dokazno sredstvo koje pomaže tribunalu i sudiji pri donošenju odluke ili samo instrument u rukama stranke? Veštaci u arbitražnim i parničnim postupcima imaju zadatak da pomognu arbitru, odnosno sudiji, u složenim pitanjima specifičnim za određenu struku. Učešće veštaka u postupku je od izuzetne važnosti upravo zbog stručnog znanja koje poseduju. Veštaci doprinose pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja, budući da sam tribunal često ne poseduje neophodno znanje iz određene oblasti. Čak i u slučaju kada neki od arbitara ili sudija poseduju stručno znanje, učešće veštaka svakako nije suvišno jer se njihovim izjašnjenjem dodatno razjašnjava sporno pitanje. Jedna od […]

Detalji
22 okt, 2020

Registrovanje zdravstvene delatnosti od sada na jednom mestu pri APR-u

Agencija za privredne registre Republike Srbije („APR“) od 11. oktobra 2020. godine počinje da vodi Registar zdravstvenih ustanova („Registar“) kao jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Zakon“). Registar predstavlja jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu obuhvatajući kako podatke o zdravstvenim ustanovama tako i o privatnoj praksi na celokupnoj teritoriji Republike Srbije. Dakle u Registru su objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama u javnoj i privatnoj svojini. Do uspostavljanja Registra i jedinstvene evidencije, zdravstvene ustanove su registrovane u nadležnim privrednim sudovima. Uvođenjem Registra, kao elektronske, centralne, javne baze podataka o registrovanim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost […]

Detalji
21 okt, 2020

Koje su prednosti izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti od strane javnog beležnika?

Nova Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista izvoda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija („Uredba“) donosi oslobađanje od još jednog administrativnog tereta – pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda („Zavod“). Međutim, Uredba ostavlja određene nedoumice u praksi, kako u pogledu primene, tako i u pogledu tumačenja. Da li će nas vreme, koje bi proveli pred šalterom i u konsultaciji sa stručnjacima, skuplje koštati u režimu Uredbe? Glavne novine koje donosi Uredba su: Kod raspolaganja nepokretnostima i drugih pravnih poslova koji se zaključuju kod javnih beležnika, stranka više neće morati da […]

Detalji
12 okt, 2020

Novi Zakon o javnim nabavkama: Kako pomaže u borbi protiv nameštenog podnošenja ponuda

Novi Zakon o javnim nabavkama („novi Zakon“) usvojen je u decembru 2019. godine i stupio je na snagu 1. januara 2020. godine. Osnovni ciljevi novog Zakona su povećanje transparentnosti, smanjivanje administrativnog opterećenja i povećanje konkurencije u postupcima javnih nabavki. Sprovođenje postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom doprineće da naručilac izabere ponudu koja na najbolji način odgovara njegovim potrebama i to po odgovarajućoj ceni. Medjutim, kada se ponuđači unapred dogovaraju oko učešća i ishoda u postupcima javnih nabavki, dolazi do eliminisanja konkurencije među njima. Krajnji rezultat ovih nedozvoljenih dogovora podrazumeva izdvajanje više novca na teret državnih organa i samih građana […]

Detalji
06 okt, 2020

Nova etapa u razvoju pravosuđa u Srbiji 2020-2025.

Razvoj pravosuđa je jedan od ključnih strateških prioriteta Republike Srbije. To je trajan proces modernizacije i usklađivanja pravosuđa sa potrebama države i društva, a u cilju obezbeđenja vladavine prava i povećanja pravne sigurnosti. U skladu sa tim, Vlada Republike Srbije usvojila je 10. jula Strategiju za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine („Strategija“), kao i revidiraniAkcioni plan za Poglavlje 23 („Akcioni plan“). Zadovoljstvo nam je da potvrdimo da je AmCham Srbija, čiji smo član, učestvovala u nizu okruglih stolova sa predstavnicima pravosuđa, i da je većina njihovih preporuka uključena u Strategiju. Veza Strategije i Akcionog plana Strategija je usklađena sa […]

Detalji

Digitalni nomadi: Vreme je za pokret!

Zamisli da putuješ svetom, deo si međunarodne digitalne zajednice, zarađuješ za život na dalekim destinacijama… Skoro svi su bar jednom maštali o tome kako je biti digitalni nomad. Međutim, da li je to baš tako jednostavno kao što se čini na prvi pogled? Ko su zapravo „digitalni nomadi“? Digitalni nomadi su profesionalci koji svoj posao ne vezuju za jedno mesto ili kancelariju i koriste  tehnološke inovacije i modernu kulturu za rad na daljinu. Kako je tehnologija poslednjih godina dramatično preoblikovala radno okruženje, mnogi su zamenili kancelarije nekim dalekim destinacijama. Ključna prednost digitalno-nomadskog načina života jeste mogućnost i fleksibilnost rada na […]

Detalji
22 sep, 2020

Glavna razvojna institucija SAD-a, DFC, otvara prvu stalnu kancelariju van SAD-a u Beogradu

Izvrsni rezultati pregovora o ekonomskoj normalizaciji između Beograda i Prištine, održani u Vašingtonu 4. septembra, izazvali su burne političke (i pravne) reakcije, ali jedna bitna tačka je posebno obradovala poslovnu zajednicu  Balkana i Evrope, čak i u ovim nepredvidivim i teškim vremenima pandemije.  Američka Međunarodna razvojna finansijska korporacija (DFC) „otvara svoju prvu i jedinu kancelariju van Sjedinjenih Država u Beogradu“, prema rečima Damona Vilsona, izvršnog potpredsednika Atlantskog saveta. Direktor DFC-a, Adam Boler, je u svom tvitu najavio dolazak tima u Srbiju 21. septembra kako bi otvorili kancelariju i otpočeli rad na projektima. Međunarodna razvojna finansijska korporacija (DFC) je američka je […]

Detalji
10 sep, 2020

Da li je Apple pay budućnost plaćanja (i) u Srbiji?

Svakodnevnica u 21. veku konstantno se menja, zahvaljujući modernim tehnologijama i njihovom neprestanom razvoju. U korak s novim tehnologijama, modernizovale su se platne usluge i plaćanje se sa fizičkih polako prebacuje na digitalne kartice u mobilnim telefonima, kao inovativno rešenje koje omogućava korisnicima brži i podjednako siguran način plaćanja. U novoj realnosti, izazvanoj pandemijom COVID-19, došle su do punog izražaja sve prednosti plaćanja putem mobilnih telefona, jer se na ovaj način svodi na minimum fizički kontakt između prodavaca i kupaca. Apple Pay, mobilna aplikacija za plaćanje lansirana je u Srbiji krajem juna 2020. Razgovarali smo sa Nikolom Mehandžićem, direktorom poslovnog […]

Detalji
02 sep, 2020

Sporovi oko prava intelektualne svojine – da li ima prostora za arbitražu?

Fizička i pravna lica u Srbiji vode veliki broj sporova oko predmeta koji obuhvataju sve oblasti poslovanja i pravnog života, uključujući i sporove oko prava intelektualne svojine. Rešenja se najčešće traže pred sudom ali i kroz alternativne vidove rešavanja sporova. Arbitražom stranke mogu da reše spor na brži i efikasniji način, uz potencijalno manje troškove nego što bi to bio slučaj pred sudovima. Brže rešavanje sporova pred arbitražom omogućeno je elektronskom prepiskom, utvrđenim rokovima i brojem ročišta na kojima se odvija glavna rasprava, tako da arbitri dolaze do odluke do najviše godinu dana od upućivanja zahteva arbitražnoj instituciji. Kada su […]

Detalji
26 avg, 2020

Registar stvarnih vlasnika – korak bližem shvatanju novčanih tokova na Zapadnom Balkanu

Pranje novca – zločin koji nije bez žrtava U globalizovanom svetu gde moderne tehnologije omogućavaju brzo kretanje novca, nikada nije bilo neophodnije i hitnije boriti se protiv pranja. Svake godine se „operu“ bilioni dolara, a taj novac završi u aktivnostima organizovanih kriminalnih grupa, kao što su trgovina drogom, seksualno iskorišćavanje, trgovina ljudima, terorizam itd. Pranje novca je zločin koji svakako nije bez žrtava, i ono šteti društvu na dosta perfidniji način. Financial Action Task Force („FATF“) je vodeća svetska organizacija koja se bavi istraživanjem i borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao politički organ, FATF radi na stvaranju potrebne […]

Detalji