Dobrotvorni rad i uzvraćanje zajednici zauzimaju centralno mesto u našoj kulturi i načinu na koji sagledavamo pravnu profesiju. Pro bono rad omogućava našim advokatima da primenjuju i jačaju svoje talente u širokom spektru pravnih oblasti kroz zastupanje pojedinaca i organizacija sa ograničenim finansijskim sredstvima. Mi ohrabrujemo naše advokate, saradnike i praktikante da se posvete unapređenju zajednice i pomažu onima kojima je to potrebno kroz odabir sopstvenih pro bono aktivnosti. Posebno smo ponosni na sledeće pro bono projekte: