Program letnje prakse u advokatskoj kancelariji Gecić Law osmišljen je kao izazovna prilika za izuzetne studente prava koji žele da sagledaju način rada i kulturu naše kancelarije.

Ovaj program osmišljen je tako da se našim letnjim praktikantima omogući jasan uvid u to ko smo mi, čime se bavimo i kako bi izgledalo baviti se advokaturom u našoj kancelariji.  Kao takav, program je usredsređen na direktno praktično iskustvo, obuku koja razvija profesionalne veštine i socijalne aktivnosti koje omogućavaju letnjim praktikantima da upoznaju naše advokate i zaposlene, kao i naš grad.

Tokom Letnjeg programa, kancelarija Vam pruža brojne prilike da učite kroz našu izvrsnu obuku, upoznate naše advokate i steknete bolje razumevanje naše poslovne kulture.

Mi podstičemo letnje praktikante da istraže niz pravnih oblasti uz maksimalnu fleksibilnost.  Naš cilj je da pružimo letnjim praktikantima iskustvo koje je najpribližnije iskustvu novog saradnika, pa im se stoga pruža mogućnost da rade na tekućim poslovima za stvarne klijente.  Mi ulažemo sve napore da letnje praktikante izložimo svim aspektima naše prakse i da ih aktivno uključimo u pregovore, sastanke s klijentima, dešavanja u sudnici, i putovanja. Projekti se dodeljuju u procesu koji nadgleda mala grupa iskusnih koordinatora rada saradnika, koji prikupljaju i distribuiraju projekte, pri čemu im je cilj uvek da svaki projekat odgovara interesovanjima konkretnog letnjeg praktikanta. Uobičajeno je da tim partnera i saradnika nastupa u savetodavnoj ulozi — oni usmeravaju projekte, iznose komentare na obavljeni rad, predstavljaju letnje praktikante drugim zaposlenima i odgovaraju na pitanja. Kroz taj proces, letnji praktikanti se ranije izlažu većem broju ljudi i pravnih oblasti i otkrivaju kako zapravo izgleda naša kultura.