Advokatska kancelarija Gecić Law sa velikim zadovoljstvom objavljuje da je otvoren konkurs za dodelu pete godišnje Taboroši stipendije.

O stipendiji

Taboroši Stipendija ustanovljena je znak u sećanja na ličnost i delo profesora Svetislava Taborošija, kako bi se pružio doprinos daljem razvoju oblasti u kojima je profesor ostavio neizbrisiv trag – istraživanje uloge prava u regulisanju privrednih tokova i promocije naučno-istraživačkog rada među studentima koji su odlučili da se specijalizuju za oblast prava i ekonomije. Taboroši stipendija je prva ove vrste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pokrenuta je od strane bivših studenata,  koji žele da u znak sećanja na svog mentora podrže studente koji predstavljaju budućnost srpske nauke i društva.

O profesoru

Profesor dr Svetislav Taboroši posvetio je 42 godine istraživanju uloge prava u regulaciji tržišta kako u socijalističkim tako i u tržišno orijentisanim privrednim sistemima. Prof. Taboroši bio je redovni profesor na predmetu Ekonomsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član Naučnog društva Srbije i Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača. Istakao se među kolegama kao jedan od pionira reforme pristupa naučnoistraživačkom radu u oblasti prava uopšte, a naročito privrednog prava. Prof. Taboroši je uporno insistirao na originalnom doprinosu istraživanju i rešavanju aktuelnih, i za praksu značajnih, problema. On je to smatrao glavnim zadatkom pravne doktrine.

Karijeru je započeo na Institutu za ekonomiku investicija (1970. godine), da bi ubrzo bio izabran za asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 1992. godine stekao zvanje redovnog profesora na Katedri za pravno-ekonomske nauke. Prof. Taboroši držao je predavanja prevashodno na predmetu Privredni sistem, potom Pravo privrednog sistema, koje je kasnije preimenovano u Ekonomsko pravo. U toku višedecenijskog rada održao je seriju predavanja o specifičnim problemima privreda u tranziciji na univerzitetima poput NYU Stern Business School, University of Bridgeport i Central European University. U cilju promocije uključivanja studenata u istraživanje tema iz oblasti privrednog prava, pored redovnih nastavnih aktivnosti, prof. Taboroši bio je član izdavačkog saveta Studentske revije za privredno pravo Pravnog fakulteta od samog početka rada ove edicije. Profesor je bio aktivno uključen u izradu zakona Republike Srbije, sa posebnim interesovanjem za oblast prava potrošača – učestvovao je u izradi Zakona o zaštiti potrošača (2005. godine) i tadašnje strategije zaštite potrošača.

Stipendija za 2022. godinu

Nagradni fond stipendije, u iznosu od EUR 2.000 (u dinarskoj protivvrednosti izračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) biće dodeljen studentu/studentima četvrte godine državnih pravnih fakulteta u Srbiji, a u skladu sa dole navedenim uslovima konkursa . Uz novčanu nagradu, izabrani kandidat(i) će imati priliku da obave stručnu praksu u advokatskoj kancelariji Gecić Law.

Stipendija se dodeljuje na osnovu ocene date od strane komisije koju čine članovi porodice Taboroši, profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i advokati specijalizovani za oblast privrednog prava. Komisija će oceniti kandidate rukovodeći se prevashodno:

„Nova prostranstva Metaversa i pravo: Mogućnost, način i oblasti primene prava u virtuelnom svetu avatara“

 

Važni datumi 1

 

1 Navedeni rokovi su podložni izmenama u skladu sa uslovima konkursa.

Osoba zadužena za organizaciju „Taboroši stipendije“ u advokatskoj kancelariji Gecić Law, kojoj se možete obratiti za sva pitanja u vezi sa stipendijom je:

Hristina Kosec
E-mail: hristina.kosec@geciclaw.com
Tel: +381 11 404 35 70

 

Detaljne uslove konkursa i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti klikom na polja ispod.