Poresko pravo

02 jun, 2021

Poresko pravo

Kao sastavni deo ekonomske politike, fiskalna politika je dinamična kategorija koja utiče kako na velika tako i na mala preduzeća. Poreski nameti su jedan od najvažnijih elemenata poslovnog planiranja budućih finansijskih pokazatelja poslovanja, pa je uzimanje u obzir poreza sastavni deo svakog uspešnog menadžmenta. U rastućoj ekonomiji raste i saradnja među poreskim službama, te dobro poznavanje lokalnog i poreskog prava EU postaje neophodnost za bilo koga ko želi da širi svoje poslovanje. Države Zapadnog Balkana su trenutno u procesu harmonizacije poreskog zakonodavstva sa pravilima EU i OECD. Primera radi, Srbija je ratifikovala Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima […]

Detalji