Kao sastavni deo ekonomske politike, fiskalna politika je dinamična kategorija koja utiče kako na velika tako i na mala preduzeća. Poreski nameti su jedan od najvažnijih elemenata poslovnog planiranja budućih finansijskih pokazatelja poslovanja, pa je uzimanje u obzir poreza sastavni deo svakog uspešnog menadžmenta. U rastućoj ekonomiji raste i saradnja među poreskim službama, te dobro poznavanje lokalnog i poreskog prava EU postaje neophodnost za bilo koga ko želi da širi svoje poslovanje. Države Zapadnog Balkana su trenutno u procesu harmonizacije poreskog zakonodavstva sa pravilima EU i OECD. Primera radi, Srbija je ratifikovala Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima OECD i zaključila ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa 26 država članica EU. Ove kontinuirane promene dovode do suočavanja privrednih subjekata sa novim pravilima u različitim poreskim aspektima, kao što su porez na dodatnu vrednost (PDV), akcize i poreza na dobit.

Naš multidisciplinarni pristup i ekstenzivno poznavanje EU regulative pomaže našim klijentima da postignu rezultate koji će imati dugoročne pozitivne efekte na njihovo poslovanje. Dodatno, stručnjaci za poresko pravo advokatske kancelarije Gecić Law ažurno prate sva aktuelna dešavanjima i potencijalne rizike u oblasti poreskog prava, bio to PDV, porez na dobit ili najnovije poreske procedure. Naši advokati su takođe eksperti za usklađenost srpskih poreskih zakona sa poreskom politikom EU i internu koordinaciju poreskih politika naših klijenata. Pored toga, naš tim pruža konsultantske usluge vezane za sve poreske aspekte poslovanja privrednih subjekata, prekograničnih investicija i kompleksnih finansijskih transakcija.

Naš tim za poresko pravo specijalizovan je za pružanje saveta i podrške klijentima u:

  • Prekršajnim i krivičnim postupcima vezanim za poreske obaveze
  • Procenom poresko-pravnih rizika
  • Poreskim upravnim postupcima
  • Međunarodnom oporezivanju
  • Transakcionalnom oporezivanju