Pravo EU, trgovina i proširenje

19 avg, 2015

Evropsko pravo, trgovina i proširenja

Srbija i Zapadni Balkan se suočavaju sa brojnim izazovima u procesu evropskih integracija, koje, kao sastavni deo, obuhvataju konstantnu harmonizaciju nacionalnih zakona sa pravnim tekovinama EU. Oblasti u kojima je naš tim za evropsko pravo, trgovinu i proširenje stručan obuhvataju oblasti evropskog prava zaštite konkurencije, kompanijskog prava, privatizaciju, usaglašenost sa propisima, pravila o trgovini i pravila jedinstvenog tržišta EU, prava intelektualne svojine, propisa o finansijskim uslugama, rešavanja sporova, spajanja i preuzimanja, državne pomoći, pregovore o trgovinskim politikama i još mnogo toga. Izuzetno smo posvećeni cilju da našim međunarodnim klijentima omogućimo brz i lak ulazak na regionalno i EU tržište, usmeravajući […]

Detalji