Kao sastavni dio ekonomske politike, fiskalna politika je dinamična kategorija koja utječe kako na velika tako i na mala preduzeća. Poreski nameti su jedan od najvažnijih elemenata poslovnog planiranja budućih finansijskih pokazatelja poslovanja, pa je uzimanje u obzir poreza sastavni dio svakog uspješnog menadžmenta. U rastućoj ekonomiji raste i saradnja među poreskim službama, te dobro poznavanje lokalnog i poreskog prava EU postaje neophodnost za bilo koga ko želi da širi svoje poslovanje. Države Zapadnog Balkana su trenutno u procesu harmonizacije poreskog zakonodavstva sa pravilima EU i OECD. Na primjer, Srbija je ratificirala Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima OECD i zaključila ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa 26 država članica EU. Ove kontinuirane promjene dovode do suočavanja privrednih subjekata sa novim pravilima u različitim poreskim aspektima, kao što su porez na dodanu vrijednost (PDV), akcize i porez na dobit.

Naš multidisciplinarni pristup i ekstenzivno poznavanje EU regulative pomaže našim klijentima da postignu rezultate koji će imati dugoročne pozitivne efekte na njihovo poslovanje. Dodatno, stručnjaci za poresko pravo advokatske kancelarije Gecić Law ažurno prate sva aktuelna dešavanja i potencijalne rizike u oblasti poreskog prava, bio to PDV, porez na dobit ili najnovije poreske procedure. Naši advokati su također eksperti za usklađenost srpskih poreskih zakona sa poreskom politikom EU i internu koordinaciju poreskih politika naših klijenata. Pored toga, naš tim pruža konsultantske usluge vezane za sve poreske aspekte poslovanja privrednih subjekata, prekograničnih investicija i kompleksnih finansijskih transakcija.

Naš tim za poresko pravo specijalizovan je za pružanje savjeta i podrške klijentima u:

  • Prekršajnim i krivičnim postupcima vezanim za poreske obaveze,,
  • Procjeni poresko-pravnih rizika,
  • Poreskim upravnim postupcima,
  • Međunarodnom oporezivanju,
  • Transakcijskom oporezivanju.