Reorganizacija i stečaj

05 feb, 2021

Srbija će uskoro imati stečaj preduzetnika – koja rešenja su na pomolu i da li se njime utire put ličnom bankrotstvu?

Ministarstvo privrede formiralo je radnu grupu za izradu Nacrta zakona koji će uređivati bankrotstvo preduzetnika („Nacrt zakona“) u skladu sa Programom za rešavanje problematičnih kredita za period od 2018-2020. godine Vlade Srbije („Program“). Ovim propisom bi srpsko stečajno zakonodavstvo trebalo da bude kompletno – budući da Zakonom o stečaju nije predviđen postupak u kome bi poverioci kolektivno  mogli da namire svoja potraživanja prema preduzetniku. Stav Vlade Srbije iznet u Programu je da stečaj preduzetnika mora da bude uređen na način da se može odvijati brzo i efikasno kako bi i poverioci i dužnici bili motivisani da ga pokrenu na vreme, […]

Detalji