Ognjen Colić

Partner

Ognjen Colić je partner u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu gde predvodi tim za korporativno pravo / spajanja i preuzimanja. U svojoj praksi fokusira se pre svega na oblasti korporativnog prava, rudarstva, energetike, infrastrukture i JPP, komercijalnih ugovora, radnog i upravnog prava kao i opšte regulative.

Ognjen poseduje više od petnaest godina radnog iskustva u Srbiji i u regionu. Savetovao je brojne vodeće međunarodne i lokalne kompanije u nekim od najznačajnijih privatizacionih projekata, spajanja i preuzimanja, kako lokalnih tako i međunarodnih, problemima u vezi sa energetskim i industrijskim licencama, javno privatnim partnerstvima i problemima upravnog prava i regulative u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Ognjenovo iskustvo obuhvata i savetovanje za prvi projekat javno privatnog partnerstva u Srbiji i prvog vetro-parka u Crnoj Gori, gde je učestvovao i u nekoliko velikih akvizicija u metalskoj industriji i rudarstvu. Poseduje opsežno iskustvo u energetici, rudarstvu, uslužnim delatnostima, prehrambenoj industriji, informacionim tehnologijama, marketingu, oglašavanju, itd. Njegova praksa obuhvata i pružanje redovne podrške i saveta organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom digitalnih prava, privatnosti i ljudskih prava na internetu.

Ognjen je stekao diplomu mastera prava na Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2006). Član je Advokatske komore Beograda i tečno govori engleski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski jezik.