30 апр, 2018

Gecić Law na TerraLex globalnom skupu 2018

Gecić Law je učestvovala nekoliko dana na dinamičnoj konferenciji koju je organizovala pravna mreža Terralex u Barseloni. Počastvovani smo što je i naša kancelarija bila deo ovog nezaboravnog događaja, u organizaciji TerraLex pravne mreže, kojem su prisustvovali vodeći pravni stručnjaci iz celog sveta. Celu konferenciju je još uzbudljivijom učinila činjenica da je TerraLex nedavno, od strane The Lawyer’s annual European Awards dobio nagradu Global Network of the Year kao znak priznanja za posvećenost njenih članova inovacijama i saradnji (Gecić Law je takođe bio u užem izboru u kategoriji „najbolja advokatska kancelarija Istočne Evrope i Balkana“). Impresivni događaj, koji je organizovala […]

Detalji
27 апр, 2018

Legal 500, druga godina zaredom: Gecić Law najmlađa top rangirana kancelarija

GECIĆ LAW je i ove godine priznata od strane Legal 500 kao jedna od najboljih advokatskih kancelarija u Srbiji. Sa ponosom objavljujemo da je Legal 500, prestižna međunarodna rang lista najboljih svetskih advokatskih firmi, drugu godinu zaredom u svom  EMEA guide for 2018 rangirala Gecić Law kancelariju kao jednu od najboljih advokatskih kancelarija u zemlji (engl. Tier 1 ranking). Naime, u oblasti prava konkurencije naša kancelarija je prvorangirana, dok je u oblasti komercijalnog, privrednog prava, te oblasti spajanja i preuzimanja zadržala zavidno drugo mesto u teškoj konkurenciji najvećih tradicionalnih kancelarija. Takođe, prvi put ove godine naša kancelarija i njen dinamični tim […]

Detalji

Istorijska presuda: Poništena najveća kazna u srpskom pravu konkurencije

Dokaz da se poštuju ljudska prava ili da je zaštita konkurencije sistemski loše postavljena? Siže Advokatska kancelarija Gecić je uspešno zastupala EPS Distribuciju, vodećeg regionalnog operatora distributivnog sistema, u postupku pred Upravnim sudom u kojem je poništena rekordna kazna od 330 miliona dinara (oko 3 miliona evra), prethodno izrečena ovom društvu od Komisije za zaštitu konkurencije. Sud je potvrdio da je višemilionska kazna doneta direktno protivno osnovnim principima domaćeg i evropskog prava konkurencije, kao i ljudskim pravima garantovanim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Nakon mukotrpne višegodišnje pravne borbe i tri presude, EPS Distribucija je konačno uspela da izdejstvuje poništenje u […]

Detalji
14 мар, 2018

Autorska prava u IT industriji III – odnosi sa dizajnerima

U prethodnom periodu pisali smo o odnosu IT kompanija i programera, te pravima i odnosima IT kompanija i programera propisanim Zakonom o autorskom i srodnim pravima, pre svega u vezi sa komercijalnim iskorišćavanjem računarskih programa/softvera od strane IT kompanija i mogućnostima IT kompanija da vrše izmene, prilagođavanja i druge adaptacije računarskog programa/softvera kao autorskog dela. Međutim, da li se navedena pravila odnose i na dizajnere, odnosno kakva je situacija kada su u pitanju odnosi IT kompanija i dizajnera po istim pitanjima- pitanjem komercijalnog iskorišćavanja grafičkog dizajna u okviru digitalnih sadržaja od strane IT kompanija i mogućnostima IT kompanija da vrše […]

Detalji
28 феб, 2018

Upozorenje! Uvedena obavezna registracija faktura izdatih subjektima javnog sektora

Pravilo po kome će privredni subjekti morati da registruju fakture1 koje izdaju pripadnicima javnog sektora stupa na snagu 1. marta 2018. godine. Privredni subjekti će fakture registrovati u Centralnom registru faktura čije je vođenje povereno Upravi za trezor, a ukoliko propuste da izvrše registraciju neće moći da naplate svoja potraživanja i mogu da budu prekršajno odgovorni. Ova obaveza je najavljena izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Zakon),2 a konkretizovana je usvajanjem odgovarajućeg podzakonskog akta i odnosi se na fakture koje se izdaju vezano za isporuku dobara i pružanje usluga uz naknadu3 licima u javnom sektoru. Budući […]

Detalji
14 феб, 2018

Zapošljavamo advokate saradnike i pripravnike

Advokatska kancelarija Gecić Law traži  pripravnike i advokate saradnike. Gecić Law teži da postane vodeća advokatska kancelarija, pre svega kroz izgradnju dugoročnih odnosa s klijentima zasnovanih na reciprocitetu, poverenju i najvišim standardima profesionalne etike. Sa novim, kreativnim pristupom pružanju pravnih usluga, nastojimo da izmenimo tradicionalnu ulogu koju jedna advokatska kancelarija igra na regionalnom tržištu, kako bismo postigli superiorne rezultate za naše klijente. Udruženi oko zajedničke vizije, o stvaranju prave korporativne meritokratije, naš tim stručnjaka je posvećen postizanju najviših standarda usluga koje pružamo, kao i rezultata koje postižemo i zadovoljstva klijenata. Imajući to na umu, dosledno primenjujemo poslovni model nalik onom […]

Detalji

Moguće uštede u EU : Nova studija Evropskog parlamenta

U decembru 2017. godine, Odeljenje u okviru Evropskog parlamenta koje se bavi procenom vrednosti postojećih i budućih političkih i zakonodavnih aktivnosti Evropske unije (eng. European Added Value Unit) objavilo je Četvrto izdanje izveštaja „Mapiranje neevropskih troškova u periodu od 2014-2019. godine“ („Studija“). Ova Studija posebno dobija na značaju ukoliko se posmatra u kontekstu izazova sa kojima se EU trenutno suočava, kao što su: uticaj Brexita na budžet EU i njegove posledice po političke i ekonomske interese EU, uspon populističkih stranaka u državama članicama i prilično spor ekonomski rast koji se beleži u Evropi. Cilj Studije je analiza mogućeg porasta godišnjeg […]

Detalji
30 јан, 2018

Autorska prava u IT industriji II – izmene programa

U prethodnom članku (link) govorili smo o odnosu IT kompanija i programera u domenu autorskih imovinskih prava u vezi sa komercijalnim iskorišćavanjem računarskih programa/softvera od strane IT kompanija. Međutim, odnos IT kompanija i programera u domenu autorskih prava može imati poseban značaj i u vezi sa izmenama, prilagođavanjem i drugim adaptacijama računarskog programa/softvera kao autorskog dela. Naime, IT kompanije računarske programe/softvere sačinjene od strane svojih zaposlenih ili eksterno angažovanih programera neretko naknadno menjaju, dorađuju, unapređuju ili ih isporučuju svojim klijentima, a gde klijenti dalje vrše izmene, prilagođavanja i druge adaptacije shodno svojim potrebama i tehničkim unapređenjima, najčešće bez bilo kakvih ograničenja, […]

Detalji
25 јан, 2018

Nematerijalna šteta pravnih lica – kako se manifestuje, a kako kompenzuje?

Pravo ne predstavlja savršen sistem. Drugim rečima, u izuzetno širokom i složenom polju propisa jedne zemlje, koji regulišu njene najrazličitije oblasti, neretko se sreću pitanja koja ili nisu uređena uopšte, ili ih više pravila istovremeno uređuje na različit način. Naime, primena regulative na konkretne „životne“ situacije itekako može iznedriti određena pitanja koja su nedovoljno jasno uređena, odnosno sporna, pri čemu neka od njih naročito dobijaju na značaju ukoliko se postavljaju u velikom broju slučajeva. Jedno od takvih pitanja nesumnjivo predstavlja i pravo pravnih lica na naknadu nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda. Naime, član 50a, stav 1. Zakona o trgovini predviđa […]

Detalji
24 јан, 2018

Gecić Law napisao prvo poglavlje posvećeno Srbiji u Rojtersovom Međunarodnom vodiču kroz parnični postupak

Zadovoljstvo nam je da saopštimo da je kancelarija Gecić Law dala svoj doprinos nastanku prvog poglavlja posvećenog Srbiji u okviru dopunjenog izdanja Međunarodnog vodiča kroz parnični postupak, objavljenog u decembru 2017. godine. Najnoviji vodič, čiji je izdavač Thomson Reuters, pruža sveobuhvatan pregled i detaljnu analizu parničnog postupka, te uvid u procesna, taktička i suštinska pitanja predmetnog postupka kako u Srbiji, tako i u preko 27 drugih važnih pravnih sistema. Poglavlje o Srbiji, čiji su autori Ognjen Colić i Jovan Rajković, stariji saradnici u Gecić Law, pruža detaljan pregled srpskog parničnog postupka, uključujući teme kao što su: struktura sudova, zasnivanje i […]

Detalji