28 сеп, 2017

Prekogranične M&A transakcije će biti izričito regulisane – u susret novinama Zakona o privrednim društvima

Dana 4. oktobra 2017. godine u Beogradu će se održati javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je pripremilo i predložilo Ministarstvo privrede u aprilu ove godine. U pripremi Nacrta nadležno ministarstvo je „opipalo i puls privrede“ u pogledu pitanja na koja se Zakon o privrednim društvima odnosi, a koja bi trebalo menjati, dopuniti ili iznova regulisati te je u Radnoj grupi učestvovala i Privredna komora Srbije, a prihvaćeno je više od 60 odsto komentara koje su privrednici, preko Privredne komore Srbije, dostavili Ministarstvu privrede. Postojanje i značaj ove saradnje istakao je predsednik […]

Detalji
25 сеп, 2017

Nova nada za korisnike CHF kredita?

Evropski sud pravde („ESP“) doneo je 20.09.2017. godine do sada najznačajniju presudu povodom kredita u valuti švajcarskog franka („CHF“). Naime, presudom u predmetu C-186/16 (Ruxanda Paula Andriciuc i Ostali protiv Banca Românească SA) ESP je zauzeo stav da je finansijska institucija koja odobrava kredit u stranoj valuti u obavezi da korisniku pruži dovoljno informacija, kako bi mu omogućila temeljnu ocenu ekonomskih rizika i posledica stupanja u takav ugovor, te donošenje razumne odluke o tom pitanju. Problematika ugovornih klauzula kojima je korisnicima kredita širom Evrope utvrđena obaveza otplate duga u CHF, nakon čega se iznos njihove obaveze drastično uvećao usled promene […]

Detalji
21 сеп, 2017

Od 1. oktobra u banku bez pečata

Narodna banka Srbije usvojila je izmene i dopune sedam podzakonskih akata u oblasti platnog prometa, rešivši na taj način dilemu u pogledu obaveze privrednih subjekata da upotrebljavaju pečat prilikom korišćenja platnih usluga. Pravilo da privredna društva nisu dužna da upotrebljavaju pečat u svojim poslovnim pismima i drugim dokumentima (osim ukoliko je zakonom drugačije propisano) eksplicitno je postavljeno Zakonom o privrednim društvima, koji se primenjuje od 2012. godine. Premda i Zakon o platnim uslugama, koji se primenjuje od 1. oktobra 2015. godine i koji, u skladu sa relevantnim direktivama Evropske Unije, predviđa da pravna lica i preduzetnici nemaju obavezu upotrebe pečata […]

Detalji
19 сеп, 2017

Naša inicijativa za reformu zakona o zaštiti konkurencije privukla svetsku pažnju

„Chillin’Competition”, najprestižniji sajt o pravu konkurencije u Evropi i šire, objavio je članak o najnovijim događajima iz prava konkurencije u Srbiji i Balkanu, zajedno sa ekskluzivnom objavom teksta naše inicijative za ocenu ustavnosti predmetnog zakona na engleskom jeziku (koju možete preuzeti ovde). Ovo je jedan od retkih, ako ne i jedini put, da naš region bude glavna tema ovako cenjenog sajta koji se bavi pravom konkurencije. „Chillin’Competition” je nastao 2009. godine pod motom „Odmaranje dok se baviš pravom konkurencije nije nemoguće“ i u međuvremenu je razvio kultni status u krugovima svetskog prava konkurencije, ekonomista, i studenata prava širom Evrope i […]

Detalji
15 сеп, 2017

Srbija i Crna Gora: Zakon o porezu na dobit pravnih lica pod lupom pravila o državnoj pomoći

I Srbija i Crna Gora našle su se pod pritiskom Evropske komisije, radi izmene određenih akata koji se tiču poreza na dobit pravnih lica, a u cilju usklađivanja odgovarajućih poreskih olakšica sa pravom EU. Ovaj članak pruža detaljniju analizu predmetnog pitanja i ukazuje na potencijalne izmene, kao mogućnost koju vredi razmotriti, kako od strane Srbije, tako i od strane Crne Gore. Međutim, svaka promena zakona morala bi biti sprovedena uzimajući u obzir interese svih aktera, uključujući i interese investitora koji imaju koristi od postojećih šema podsticaja. U Poglavlju 8 Izveštaja o skriningu Evropske komisije za Srbiju naglašeno je da određeni […]

Detalji
11 сеп, 2017

Advokatska komora Srbije podnela inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije

Dana 11. septembra 2017. godine, Advokatska komora Srbije (“AKS”), kao nacionalna advokatska komora, podnela je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije, te svih pripadajućih podzakonskih akata (“Inicijativa”), što je objavljeno i na internet stranici AKS. Predmetna odluka jednoglasno je doneta na sednici Upravnog odbora AKS, od strane predstavnika svih regionalnih i gradskih advokatskih komora u Srbiji. Zajedno sa Inicijativom, podnet je i zahtev za prekid postupka koji se vodi protiv AKS, a od strane Komisije za zaštitu konkurencije. Sa oko 10.000 advokata, AKS predstavlja najveće udruženje pravnika na području Zapadnog Balkana. Takođe, AKS je na svojoj […]

Detalji
08 сеп, 2017

Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije – tekst dostupan online

Imajući u vidu značaj predmetnog pitanja za privredu Republike Srbije, želimo da omogućimo svim zainteresovanim licima da se upoznaju sa tekstom inicijative, a koji mogu slobodno skinuti na sledećem linku. 5. septembra 2017. godine je podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i svih podzakonskih akata od strane Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ), Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i advokatske kancelarije Gecić. Istovremeno je ukazano na hitnu potrebu donošenja novog zakona koji bi bio u potpunosti u skladu Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Ukidanje neustavnog zakona i donošenje novog dovešće ne […]

Detalji
05 сеп, 2017

Razmena informacija u transakcijama spajanja i pripajanja sa aspekta prava konkurencije u Srbiji

Ovaj članak obrađuje pitanje kako razmena  informacija, kao neizostavni deo svake transakcije (počev od inicijalne faze koja prethodi pregovorima, tokom samog postupka due diligence i zaključno sa okončanjem transakcije) može dovesti do dogovora između konkurenata koji sa aspekta Zakona o zaštiti konkurencije mogu biti problematični. Zabrana restriktivnih sporazuma, propisana važećim Zakonom o zaštiti konkurencije (ZZK), primenjuje se kao opšte pravilo u pogledu razmene informacija koje imaju komercijalnu vrednost između učesnika na tržištu. Relevantne odredbe ZZK zabranjuju ugovore, pojedine odredbe ugovora, izričite ili prećutne dogovore, usaglašenu praksu, kao i odluke oblika udruživanja učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu […]

Detalji
02 сеп, 2017

Privredna komora Srbije predlaže potpuni preobražaj srpskog prava konkurencije?

Skorašnji razvoj događaja u Srbiji, a naročito neuobičajeno veliki broj naprasno pokrenutih postupaka od strane Komisije za zaštitu konkurencije, kao i najava potpune promene zakona o zaštiti konkurencije, koji su bili predmet nedavno objavljenog članka „Nenajavljeni uviđaji – početak zaštite konkurencije ili kraj vladavine prava u Srbiji?“ izazvali su zabrinutost mnogih, kao i  snažno negodovanje javnog i privatnog sektora. Zanimljiv obrt u naporima da se reformiše sistem se desio 21. avgusta 2017. godine kada je Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Privredna komora) uputila poziv za konsultacije sa članovima Skupštine i Upravnog odbora o primeni i najavljenim izmenama Zakona o […]

Detalji
01 сеп, 2017

TANJUG | Kakav zakon o zaštiti konkurencije nam treba?

31 Avgust 2017 16:24 Advokatska kancelarija Gecić i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, UZUZ, nameravaju da pokrenu postupak ocene ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije, te donošenje novog zakona, koji bi bio u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i u interesu privrede, proizvod jača i potrošača, saznaje Tanjug. Komisija za zaštitu konkurencije, nadležna za sprovedene ovog Zakona, i sama je u aprilu najavila predlog izmena tog pravnog akta. Da li ove dve inicijative idu u istom pravcu zasad nije poznato, jer još nisu formalno predstavljene javnosti. Advokatska kancelarija i UZUZ, sa više partnera, smatraju da […]

Detalji