Hristina Kosec

Rukovodilac operacija

Hristina Kosec je partner i rukovodilac operacija u Gecić Law kancelariji u Beogradu.

Hristina je usredsređena na primenu strategija za razvoj organizacije i poslovnih ciljeva, uključujući planiranje aktivnosti, finansijske projekcije i indikatore poslovanja. Hristina rukovodi internim i eksternim aktivnostima u cilju primene inovativnih pristupa u kreiranju novih poslovnih prilika, marketinških i CSR aktivnosti.  Takođe koordinira klijentske projekte kako bi se obezbedili najviši standardi i superiorno korisničko iskustvo. Aktivno učestvuje u kreiranju strategija zapošljavanja, razvoja  i profesionalnog usavršavanja tima.

Hristina poseduje više od 15 godina iskustva u rukovođenju timovima u bankarstvu i telekomunikacijama.  U okviru svog bogatog menadžerskog iskustva u sektorima marketinga i finansija, vodila je istovremeno nekoliko timova na različitim međunarodnim tržištima.

Hristina je diplomirama i stekla master diplomu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski i srpski (crnogorski, bosanski, hrvatski).