Novosti i Publikacije

Prvi značajan slučaj primene GDPR-a na pomolu!

Ne tako davno, 25. maja 2018. godine, stupila je na snagu Opšta regulativa za zaštitu podataka o ličnosti (GDPR), o kojoj se dugo raspravljalo i pre početka primene, s obzirom na to da ovo zakonodavstvo ima primenu na subjekte širom sveta – kako unutar tako i izvan EU.

Pečati su, konačno, istorija

Pre godinu dana smo pisali o ukidanju korišćenja pečata u privrednom i finansijskom poslovanju u Srbiji. Konačno, ovaj proces se priveo kraju.

Telekomunikacioni operateri pod lupom – Naplaćivanje penala nije u skladu sa zakonom?

Nedavno, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija („Ministarstvo“) donelo je rešenje („Rešenje“) kojim je pružaocima telekomunikacionih usluga ( „Operateri“) zabranilo ugovaranje odredbi kojima se korisnici telekomunikacionih usluga obavezuju da Operateru plate sve obaveze do kraja važenja ugovora, ukoliko dođe do prevremenog raskida ugovora od strane korisnika ili od strane Operatera iz razloga na strani korisnika.

Izmene Zakona o deviznom poslovanju – (mali) korak u pravom smeru

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju,[1] koji je u većem delu stupio na snagu 28.04.2018. godine.[2] Ovim izmenama je, između ostalog, olakšano poslovanje domaćih IT kompanija, ublažene su restrikcije koje se odnose na kreditne poslove sa inostranstvom (što je posebno značajno za multinacionalne kompanije), proširene su mogućnosti za ulaganje u inostrane hartije od vrednosti, i pojačana je kontrolna uloga Narodne banke Srbije (NBS).

Direktiva za snažnije institucije zaštite konkurencije u EU

Evropska komisija („Komisija“) je 30. maja 2018. godine objavila da je postignut sporazum između Evropskog parlamenta i Saveta u pogledu nove Direktive koja ima za cilj da upotpuni nekadašnju Direktivu 1/2003 i omogući nacionalnim telima za zaštitu konkurencije zemalja članica EU da efikasnije primenjuju propise o zaštiti konkurencije unutar EU.

Slobodan pristup internet mreži – besplatna autorska prava?

U drugoj deceniji 21. veka, internet mreža („Internet“) je postala lako dostupna skoro svima, tako da je danas najznačajniji izvor informisanja. Pored dostupnosti pregleda i prikupljanja informacija, Internet je postao pristupačan svima za kreiranje i postavljanje različitih informacija i sadržaja. Usled toga, Internet je postao najrasprostranjeniji izvor informacija, putem koga se na najjednostavniji i najbrži način dolazi do potrebnih informacija iz potpuno različitih sfera interesovanja.

Bogdan Gecić

Partner
Obrazovanje

Master prava, pravo i ekonomija, pravo konkurencije, kompanijsko pravo i pravo spajanja i preuzimanja, Pravni fakultet Harvard (cum laude) | Diplomirani pravnik, poslovno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (u najboljih 1% generacije)

Nagrade
Nominovan za nagradu za rad u oblasti prava zaštite konkurencije za 2013. godinu, Institut za pravo konkurencije | Nagrada „Dean’s Scholar” za „Liderstvo u advokatskim kancelarijama” za 2010/2011. godinu, Pravni fakultet Harvard | Stipendija Evropske asocijacije Pravnog fakulteta Harvard za 2010/2011. godinu | Nagrada „Pieter Sanders”, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Bogdan Gecić jedan je od partnera osnivača advokatske kancelarije Gecić Law u Beogradu. U svojoj praksi fokusira se na zaštitu konkurencije/državnu pomoć, evropsko pravo, pravna pitanja procesa proširenja EU, upravno i regulatorno pravo. Ostale oblasti u kojima je stručan obuhvataju kompanijsko pravo, pravo spajanja i preuzimanja i ustavne sporove. Bogdan je završio specijalističke studije u navedenim oblastima na Harvard Law School, a praktično iskustvo je sticao u Briselu i Beogradu.

Kada je reč o oblastima zaštite konkurencije i kontrole državne pomoći, Bogdan je jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji i trenutno jedini advokat iz naše zemlje koji zastupa regionalne klijente pred Evropskom komisijom u Briselu. Naime, tim za zaštitu konkurencije i državnu pomoć koji on predvodi, zastupa Železaru Smederevo u prvom ikada anti-damping postupku protiv Srbije, Fiat Srbiju u pogledu prava kontrole državne pomoći, prava EU i odnosa sa upravnim i regulatornim organima kao i aviokompaniju Air Serbia u postupcima pred komisijom. Bogdan je, takođe, uspešno zastupao Etihad/Jat Airways (sada Air Serbia) u prvom postupku odobrenja državne pomoći za restrukturiranje, vođenim i pred Evropskom komisijom i Komisijom za zaštitu konkurencije, povodom strateškog partnerstva sa Vladom Republike Srbije. On je, sa svojim timom, kompaniji Samsung Electronics Adriatics pružao savetodavne usluge vezane za saglasnost poslovnih transakcija širom regiona, a među njegovim klijentima našao se i NIS, vodeći proizvođač i distributer naftnih derivata u Srbiji. Bogdan ih je savetovao u vezi sa opštim pitanjima iz prava konkurencije, međunarodnog prava kao i prava EU kroz pripremu i održavanje obuka zaposlenih u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Kada je reč o sporovima u oblasti prava konkurencije, Bogdanovo iskustvo uključuje i slučajeve koji su se bavili složenom interakcijom između evropskog upravnog prava i postupaka pred Evropskim sudom za ljudska prava. On je i bivši saradnik društva Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, gde je radio na nizu značajnih projekata kao član briselskog tima za zaštitu konkurencije, uključujući pokušaj spajanja DB-NYSE; spora između Aer Lingus-Ryanair-a u vezi s manjinskim akcionarima; i kao intervenijent za DHL u neuspešnom spajanju UPS-TNT.

Objavio je veliki broj publikacija na temu prava konkurencije u EU i na Balkanu i trenutno je jedini advokat sa prostora zapadnog Balkana koji je nominovan za prestižnu nagradu za rad u oblasti prava zaštite konkurencije “Antitrust Writing Awards”, koja se dodeljuje u Vašingtonu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (među najboljih 1% u generaciji), a master diplomu dobio je na Harvard Law School (s odlikom i uz nagradu „Dean’s Scholar Prize” za „Liderstvo u advokatskim kancelarijama“). Ko-osnivač je i prvi zamenik predsednika Harvard kluba u Srbiji, kao i gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bogdan je član Advokatske komore Beograda. Tečno govori engleski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski jezik.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone