Ivan Delibašić

Savetnik za odnose sa ustanovama EU
Obrazovanje

 

Master diploma u oblasti evropskih studija/civilizacije, KU Luven | Master prava, međunarodno pravo i pravne studije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivan Delibašić je savetnik za odnose sa ustanovama EU u advokatskoj kancelariji Gecić Law.

Ivan pruža savetodavne usluge u vezi sa svim pitanjima vezanim za državne i regulatorne poslove u EU. Stekao je radno iskustvo u oblasti javnih poslova u Briselu i Beogradu, specijalizujući se za pravo EU, trgovinu i proširenje i procese institucionalnog donošenja odluka. Od 2008. godine savetuje rukovodstvo i članove Evropskog parlamenta iz najuticajnije evropske političke struje o pitanjima Zapadnog Balkana i politici proširenja. Ivan pruža i spoljne usluge odeljenjima za korporativne poslove EU i različitim članovima Evropskog parlamenta o zajedničkoj trgovinskoj politici i spoljnoj trgovini, politici, političkim prilikama na Zapadnom Balkanu i transatlantskim odnosima. Kao savetnik zamenika Premijera Srbije za spoljnu politiku, Ivan je radio na ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, pregovarajući o prelaznim sporazumima, kao i o otvaranju pristupnih pregovora s EU. Ivan je bio zadužen za pravnu analizu EU dokumenata, pripremu pravne korespondencije i odnose s institucijama EU i stranim vladama.

Ivan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a dobio titulu mastera u oblasti evropskih studija na Katoličkom univerzitetu Luven. Tečno govori engleski, francuski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski, dok su mu španski i bugarski jezik na srednjem nivou.