Milica Novaković

Saradnik

Milica Novaković je saradnik u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu. Njen rad se fokusira na oblasti prava konkurencije i državne pomoći, kao i na pravo Evropske unije.

Pre nego što se pridružila kancelariji, Milica je radila u ProCredit banci, a početak pripravničkog staža obavila je u jednoj beogradskoj advokatskoj kancelariji. Pre toga radila je i u start-up-u ,,Manage Your Deal’’ u Berlinu, koji je finansiran od strane frankfurtske berze, a radila je i kao praktikant u PwC.

Milica je osnovne studije završila u Londonu na Univerzitetu Westminster, gde je studirala i kontinentalno i anglo-saksonsko pravo, sa godinom razmene u Berlinu na Freie Universität. Stekla je zvanje ,,diplomirani pravnik” i u Srbiji na Akademiji za Privredu i Pravosuđe u Novom Sadu. Milica je završila master prava i unutrašnjih poslova.

Tokom studija Milica je učestvovala na mnogim konferencijama Modela UN i nekoliko puta osvojila nagradu za najboljeg govornika. Milica poseduje sertifikat Yale Univerziteta za kurs koji je pohađala, a odnosi se na osnove anglo-saksonskog prava.

Tečno govori srpski, engleski i nemački jezik, ima srednje znanje španskog jezika.