Veljko Milutinović

Stručni saradnik

Veljko je specijalista za kompleksne predmete iz oblasti prava EU, trgovine i konkurencije. Aktivan je u oblasti zaštite konkurencije i regulatornog prava od 2003. godine, kao istraživač, pravnik, profesor i konsultant. Veljko je bio član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Srbije (2014-2019). Bio je veoma aktivan kao konsultant na projektima EU i UN u Srbiji, u brojnim oblastima, od slobode pružanja usluga do izgradnje i infrastrukture. Ima dugogodišnje iskustvo u oblasti obnovljivih izvora energije i međunarodnog poslovnog prava, kao i na visokim pozicijama u javnom sektoru, u oblasti konsaltinga (EU, UN) i univerzitetske nastave. Kao univerzitetski profesor predavao je poslovno pravo, međunarodno poslovno pravo, pravo EU, pravo zaštite konkurencije i međunarodno pravo civilnog vazduhoplovstva. Veljko je doktorirao pravo zaštite konkurencije EU i SAD na EUI u Firenci, dok je magistrirao englesko pravo na Univerzitetu u Eseksu. Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Bristolu. Objavio je brojne publikacije o pitanjima zaštite konkurencije i prava EU, uključujući istaknutu monografiju o privatnom sprovođenju prava konkurencije EU. Veljko tečno govori engleski, srpski, grčki i italijanski, uz pasivno znanje francuskog jezika.