Svetlana Gecić

Direktor

Svetlana Gecić je direktor u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu.

Svetlana je zadužena za razvoj organizacije i poslovnih ciljeva, strateško i administrativno planiranje. Uz to, ona koordinira sve poslovne poteze koji se ne tiču prava i direktno nadgleda operacije, marketing i administraciju.  Svetlana je takođe zadužena za razvoj i implementaciju finansijske strategije radi poboljšanja finansijskog učinka Kancelarije i kreiranja novih poslovnih prilika. Direktno nadzire procese izrade finansijskih prognoza, upravljanja budžetom, analize ekonomičnosti, a zadužena je i za razvoj kratkoročnih i dugoročnih strateških finansijskih ciljeva, kao i sprovođenje i održavanje finansijskih i računovodstvenih kontrola i procedura, analizu i izradu godišnjeg budžeta, kao i pripremu mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja. Pre pridruživanja kancelariji, Svetlana je sedam godina radila u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić, gde je bila zadužena za finansijske i računovodstvene aktivnosti u Srbiji i regionu. Učestvovala je u donošenju odluka u vezi sa strateškim inicijativama, pripremi operativnih modela i operativnih poslova. Kako je stekla bogato iskustvo u upravljanju finansijskim operacijama, analizi podataka i izveštavanju o trendovima i prognozama, Svetlana je učestvovala u pripremi srednjeročnih i dugoročnih finansijskih poslovnih planova i izveštaja. Takođe je koordinisala i nadgledala finansijske aktivnosti regionalnih filijala kancelarije u šest različitih jurisdikcija.

Svetlana je diplomirala ekonomiju i menadžment na Beogradskoj poslovnoj školi, a master studije je završila u oblasti bankarstva i finansija na Fakultetu za uslužni biznis Univerziteta EDUCONS u Novom Sadu. Tečno govori engleski, bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski.