Naši advokati i drugi profesionalci prepoznaju se po svom inovativnom pristupu rešavanju složenih pravnih problema i po izuzetnoj usluzi koju pružaju, visokim etičkim standardima, davanju pažnje detaljima i odgovornosti.

Daniel Mondekar

Savetnik za odnose sa ustanovama EU