Ivan Eftimov

Menadžer za razvoj poslovanja
Obrazovanje

Master diploma u oblasti marketinga Hofstra Univerziteta u Njujorku, SAD | Diploma u oblasti menadžmenta BK Univerziteta u Beogradu, Srbija.

Ivan je menadžer za razvoj poslovanja u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu.

Ivan je profesionalac u oblasti marketinga i komunikacija sa više od dvadeset godina iskustva. Radio je za vodeće agencije i kompanije u jugoistočnoj Evropi i na Bliskom istoku. Iskustvo je gradio na razvoju i primeni komunikacionih i komercijalnih strategija u oblasti prometa robom široke potrošnje, finansijskim uslugama, farmaceutskoj industriji, neprofitnom i javnom sektoru. Radio je na razvoju i lansiranju novih projekata, proizvoda i usluga i rukovodio funkcionalnim i multidisciplinarnim timovima sa punom odgovornošću za rezultate. Upravljao je programima eksternih komunikacija u zemljama u razvoju, kulturno osetljivim i kompleksnim sredinama.

Ivan je diplomirao menadžment na BK Univerzitetu u Beogradu. Kao stipendista Ron Brown Fellowship programa, MBA program je završio na Frank G. Zarb School of Business pri Univerzitetu Hofstra u državi Njujork, SAD.

Tečno govori engleski, srpski (hrvatski, bosanski, crnogorski), makedonski, bugarski i portugalski.