Vuk Leković

Stariji saradnik

Vuk Leković je stariji saradnik u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu.

Njegov rad u kancelariji usredsređen je na oblast prava konkurencije. Ostale oblasti u kojima je stručan su javne nabavke i pravo osiguranja. 

Pre nego što se pridružio kancelariji, Vuk je radio u Komisiji za zaštitu konkurencije i Narodnoj banci Srbije. U Komisiji za zaštitu konkurencije radio je dve godine kao samostalni savetnik na poslovima ispitivanja povreda konkurencije. Za to vreme je proveo mesec dana na stručnom usavršavanju u Japanskoj komisiji za zaštitu konkurencije.

U Narodnoj banci Srbije bio je angažovan na poslovima unapređenja propisa u Sektoru za nadzor nad delatnosti osiguranja kao i na sprovođenju postupaka javnih nabavki u periodu od četiri godine. U toku rada u Narodnoj banci Srbije, Vuk je bio član radne grupe za izradu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju i Zakona o dobrovoljno penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

Vuk je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao diplomu mastera prava (2016.), na kojem je završio i svoje osnovne studije 2014. godine. Pored toga, Vuk je stekao zvanje ovlašćenog službenika za javne nabavke, kao i licenciranog stečajnog upravnika. 

Vuk je član Advokatske komore Beograda i tečno govori engleski i srpski (bosanski, hrvatski, crnogorski) jezik.