Daniel Mondekar

Savetnik za odnose sa ustanovama EU

Daniel Mondekar je savetnik za odnose sa ustanovama EU u advokatskoj kancelariji Gecić Law.

Daniel pruža savetodavne usluge u vezi sa svim pitanjima vezanim za državne i regulatorne poslove u EU. Sa preko 15 godina iskustva u okviru institucija, ustanova i najviših državnih organa, Daniel je predsedavao parlamentarnim odborom koji je bio nadležan za EU integracije Hrvatske u vreme priključenja 2013.

Sa odličnim poznavanjem internih struktura EU institucija, evropskih političkih partija, funkcionisanja nacionalnog EU sistema koordinacije, Daniel poseduje duboki uvid u briselsku legislativnu proceduru i ulogu ekspertskih radnih grupa u procesu donošenja odluka. Kao predsednik Odbora za evropske integracije hrvatskog Sabora Daniel je radio direktno na harmonizaciji zakonodavstva, kreiranju evropske legislative, držanju javnih slušanja, popularizovanju i komuniciranju evropskih politika na prostoru jugoistočne Evrope.

Kao narodni poslanik u hrvatskom Saboru (2008-2016), Daniel je bio uključen u proces evropskih integracija kao direktan učesnik kroz mehanizam parlamentarne kontrole, kao i u nadgledanje rada institucija i implementacije evropske politike i direktiva. Daniel je boravio u Evropskom parlamentu kao posmatrač 2011. godine, dok je u istom periodu bio uključen u rad Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i zajedničkog saveta sa Evropskim parlamentom. Nakon napuštanja Sabora, Daniel je bio uključen u nekoliko projekata Evropske unije u regionu koji su se primarno bavili procesom harmonizacije, strukturnim reformama i javnim zagovaranjem evropskih politika i vrednosti.

Daniel je član Evropskog foruma za obnovljivu energiju (EUFORES), tink tenka EUSTAR Brisel, Evropskog obrazovnog foruma, Evropske asocijacije političkih savetnika. Takođe, Daniel je TAIEX stručnjak za Poglavlje 34 (Institucije) u procesu evropskih integracija. Trenutno je angažovan na poslovima koji su u sklopu hrvatskog predsedavanja Savetom Evropske unije 2020. godine kao i u zastupanju raznih klijenata u regionu Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope pred briselskim institucijama.