Liberalizacija energetike u Srbiji i regionu, u kombinaciji sa investicijama u kapacitete za proizvodnju električne energije i povezane infrastrukturne projekte čine energetiku, infrastrukturu i javno-privatno partnerstvo jednim od najunosnijih poslovnih oblasti u regionu. Advokatska kancelarija Gecić Law pruža usluge pravnog savetovanja i usmerava klijente kroz mrežu zakonodavnih pravila i drugih propisa specifičnih za ovu industriju koja se konstantno menja. Ovaj trend rapidnih promena prate i nagle izmene u zakonodavstvu i pravnim zahtevima koji se subjektima u ovoj industriji nameću, a koji značajno utiču na neophodnost sofisticiranih pravnih savetnika koji omogućavaju kompanijama da steknu konkurentnu prednost u ovoj oblasti.

Naš multidisciplinarni pristup svakom pitanju garantuje da su naši klijenti uvek korak ispred regulatornih zahteva i konkurencije. Naš tim sarađuje sa regulatornim, korporativnim i finansijskim stručnjacima kako bi obezbedio jedinstvena rešenja vezana za pitanja koja obuhvataju privatizaciju, usaglašenost sa pozitivnim propisima, due dilligence analizu, prilike za greenfield i brownfield investicije.

Naši advokati su specijalizovani za pružanje usluga pravnog savetovanja i podrške u sledećim oblastima:

  • greenfield & brownfield investicije,
  • projekti obnovljive energije,
  • sporazumi i koncesije,
  • privatizacija,
  • regulatorna usaglašenost,
  • due dilligence analiza.