24 apr, 2024

Evropski Parlament dao zeleno svetlo za CSDDD

Nakon brojnih odlaganja, danas je Evropski parlament dao zeleno svetlo Direktivi o dubinskoj analizi korporativne održivosti (CSDDD). Ova direktiva ima za cilj da uspostavi odgovornost kompanija za bilo kakva kršenja životne sredine ili ljudskih prava u njihovim lancima snabdevanja. Međutim, konačna verzija CSDDD-a je značajno ublažena u odnosu na njen prvobitni predlog, što je izazvalo nezadovoljstvo zagovornika korporativne održivosti. (Molimo pogledajte link i link).

CSDDD, takođe poznat kao CS3D, postavlja standard za korporativnu dubinsku analizu održivosti za preduzeća u EU. Pretežno se odnosi na pitanja životne sredine i ljudskih prava.

Prema novim pravilima, kompanije su odgovorne ne samo za svoje postupke, već i za postupke svojih ogranaka i dobavljača. To znači da bi kako kompanije sa sedištem u EU, tako i određene kompanije van EU, a koje posluju unutar EU, mogle biti odgovorne za kršenja od strane svojih dobavljača.

CSDDD izazovi

Prvobitno je izgledalo da će CSDDD glatko dobiti odobrenje. Međutim, podrška je brzo oslabila nakon što je Nemačka objavila da će se suzdržati od glasanja, što je navelo druge zemlje da slede njihov primer. To je ostavilo Evropski savet bez većine potrebne za odobrenje

Usledilo je 45 dana intenzivnih pregovora, obeleženih neuspesima i političkim manevrisanjem, ostavljajući zagovornike korporativne održivosti u neizvesnosti. Uprkos višestrukim pokušajima da se direktiva sprovede, svaki dogovor je propao, što je rezultiralo konačnom verzijom koja je znatno blaža u poređenju sa originalnim predlogom.

Ključne promene uključuju podizanje praga za obuhvaćene kompanije sa 500 zaposlenih i prometa od 150 miliona evra na 1.000 zaposlenih i promet od 450 miliona evra. Direktiva takođe izbacuje visokorizične sektore, a koji bi proširili obuhvat na industrije sklonije kršenjima ljudskih prava ili pitanjima životne sredine.

Ove izmene znače da će sada biti pogođeno samo oko 30% od prvobitno ciljanih kompanija, samo mali deo ukupnih biznisa u EU.

Osim toga, implementacija CSDDD-a će se odvijati kroz nekoliko faza tokom dužeg perioda, pri čemu će veće kompanije osetiti uticaj ranije od manjih kompanija.

CSDDD i dalje zahteva političku podršku u Savetu Evrope 15. i 23. maja, što bi idealno gledano, trebala da bude samo formalnost. Nakon toga, finalni tekst dokumenta će biti javno objavljen, i proces njegovog uključivanja u nacionalna zakonodavstva će početi.