Kako države u regionu nastavljaju harmonizaciju zakonodavstva sa EU, od kompanija se više ne zahteva samo usaglašavanje sa postojećim zakonodavstvom, već i uzimanje u obzir budućeg zakonodavnog razvoja.  Naš tim za zakonodavna i državna pitanja pomaže klijentima da izađu iz ovog, sve složenijeg, zakonodavnog lavirinta i obezbeđuje usaglašavanje i sa domaćim i sa EU zakonodavstvom.

Pored toga, advokatska kancelarija Gecić Law pruža pravne savete i razvija strategije kako da klijenti zauzmu proaktivnu ulogu u procesu odlučivanja relevantnih zakonodavnih komisija.  Održavanjem dobrih odnosa sa relevantnim institucijama u državama u regionu, Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom, naši advokati su u svakom trenutku upoznati sa najnovijim kretanjima u zakonodavstvu u regionu i EU.

Naša praksa obuhvata razgranatu mrežu multidisciplinarnih stručnjaka iz različitih jurisdikcija koji nastupaju u najboljem interesu naših klijenata izradom mišljenja i predlaganjem izmena i dopuna predložene legislative, a takođe se i zalažu i intervenišu u njihovo ime i na njihov zahtev pred zakonodavnim organima i organima za razvoj politika u EU i regionu.

Takođe smo specijalizovani za pregled i izradu dokumentacije za privatizaciju, savetovanje u bilateralnoj, multilateralnoj i regionalnoj trgovini, poresku zakonodavnu praksu i tumačenje i moguće implikacije međunarodnih i regionalnih običaja i sporazuma.  Ova multidisciplinarna i multijurisdikciona saradnja omogućava nam da ponudimo jedinstveni opseg ekspertize i postavlja standard za ceo sektor.