19 mar, 2024

EXPO 2027 već privlači svetsku pažnju

Prošlog juna, srpska ponuda za dobijanje prava za organizaciju EXPO-a 2027 trijumfovala je nad ponudama Španije, Argentine, Tajlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Platforma koja je predložila Beograd za domaćina dobila je podršku zbog svoje jednostavnosti: „Igraj za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

Ovaj prestižni događaj, takozvana Univerzalna izložba (poznata i kao „EXPO“), najveći je međunarodni događaj koji omogućava zemljama učesnicama da se predstave celom svetu, prikazujući najnovije razvoje u tehnologiji i nauci, kulturna dostignuća i nove arhitektonska remek-dela. EXPO, između ostalog, prikazuje privlačnost zemlje za strana direktna ulaganja i njen tehnološki napredak. Bureau International des Expositions, međuvladina organizacija osnovana 1928. godine i aktivna od 1931. godine nadgleda svaki EXPO.

Prošlog meseca, Srbija je podnela Dokument o potvrđivanju za EXPO Belgrade 2027 Bureau International des Expositions-u, i već je započela pripreme za organizaciju tromesečnog događaja koji će trajati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

U svetu se već širi priča o uzbuđenju oko EXPO-a 2027, budući da je Američka uprava za međunarodnu trgovinu nedavno savetovala američkim kompanijama da učestvuju na izložbi. Kako su digitalne tehnologije, infrastruktura, građevinarstvo, transport i energija u srcu vizije EXPO-a 2027, Američka uprava za međunarodnu trgovinu percipira događaj kao „veliku priliku“ za američke kompanije koje su široko prepoznate po svojoj inovativnosti.

Republika Srbija je preduzela velike korake ka realizaciji EXPO-a 2027, koji je proglasila projektom od nacionalnog značaja. Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, koji će olakšati ugovorne procedure i ubrzati javne nabavke. Osim toga, u januaru je Predsednik Republike Srbije najavio da će država investirati EUR 17,8 milijardi kako bi podržala #EXPO2027. Sa više od tri godine koje predstoje izložbi, Srbija je sa velikom posvećenošću prihvatila organizaciju svog prvog EXPO-a i nada se da će privući pažnju investitora sa svih strana sveta.

Plan stranih investicija Srbije ima za cilj privlačenje direktnih stranih investicija u ključne sektore svoje ekonomije. Putem strateških inicijativa, kao što su poreski podsticaji, pojednostavljena regulativa i kampanje promocije investicija, Republika Srbija se trudi da stvori povoljno poslovno okruženje za međunarodne investitore. Takođe, država nastoji da iskoristi svoj geografski položaj i kvalifikovanu radnu snagu kako bi privukla multinacionalne kompanije koje traže prilike za proširenje. Projekti razvoja infrastrukture, uključujući izgradnju industrijskih zona i transportnih mreža, dodatno jačaju izglede Srbije kao idealne destinacije za investicije.

Za dodatne informacije posetite naš Investment Hub.