10 jun, 2024

Da li je vreme za nuklearnu energiju u Srbiji?

Poslednjih godina, koje je obeležila rastuća potreba za energijom i povećanim ekološkim brigama, nuklearna energija se vratila u fokus rasprava. Značaj nuklearne energije nije samo u njenoj sposobnosti da proizvede značajne količine energije, već i u manjim emisijama gasova staklene bašte u poređenju sa tradicionalnim fosilnim gorivima. Kako zemlje širom sveta traže održiva rešenja za svoje energetske probleme, sve više zemalja se okreće nuklearnoj energiji kao održivoj opciji. Međutim, uprkos potencijalnim koristima, nuklearna energija se suočava s pravnim preprekama u mnogim zemljama poput Australije, Austrije, Danske, ali i Srbije.

Koji je razlog zabrane nuklearne energije u Srbiji?

SFR Jugoslavija je 1989. godine usvojila Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana, koji je kasnije preuzela i Srbija. Povod za uvođenje ove zabrane i donošenje zakona je bila Černobiljska katastrofa u Ukrajini, tadašnjem SSSR-u. Godine 1986. jedan od nuklearnih reaktora u Černobiljskoj nuklearnoj elektrani je eksplodirao, što je dovelo do ogromnog požara i do curenja radijacije, što je imalo teške posledice tokom godina koje su usledile. Mnoge zemlje su bile podstaknute ovim događajem da usvoje odgovarajuće mere kako bi sprečile da se ovakva katastrofa ponovi. Sa tim ciljem, mnoge zemlje su se odlučile da zakonski zabrane bilo kakvu upotrebu nuklearne energije.

Međutim, tehnologija je znatno napredovala u poslednjih nekoliko decenija, i sprovedena su temeljna istraživanja kako bi se osigurala bezbednost nuklearnih elektrana i odlaganje nuklearnog otpada. Imajući to u vidu, u poslednje vreme se otpor prema nuklearnoj energiji smanjuje i sve više zemalja otvara mogućnosti za razvoj nuklearnih elektrana.

Prednosti nuklearne energije

Prednosti nuklearne energije su mnogostruke, pogotovo u poslednje vreme imajući u vidu energetsku krizu, jer bi upravo nuklearna energija mogla biti ključno rešenje u njenom prevazilaženju. Nuklearna energija je jedan od najčistijih izvora energije, a istraživanja pokazuju da su ekološki rizici minimalni uz današnju tehnologiju. Nadalje, nuklearne elektrane mogu proizvesti značajne količine energije bez obzira na spoljne faktore. To znači da nuklearne elektrane rade nezavisno od solarnog ili hidroenergetskog napajanja, i ne zavisi od vremenskih uslova ili drugih spoljnih faktora.

Sa razvojem veštačke inteligencije i drugih modernih tehnologija, procenjuje se da će potrošnja električne energije biti petostruko veća nego što je sada. Usled sve veće potrebe za čistom energijom, Srbija preispituje upotrebu nuklearne energije u budućnosti. Prvi korak ka otvaranju vrata nuklearnoj energiji bio bi uklanjanje zakonske zabrane koja još uvek postoji. U tom svetlu, podnet je Predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana. Dakle, prvi koraci ka pokretanju proizvodnje nuklearne energije su preduzeti, ali je još uvek dug put do uspostavljanja nuklearnih elektrana u Srbiji.

Ostale prepreke za razvoj nuklearne energije

Pored zakonskih prepreka, postoji i dalje strah od nuklearnih elektrana, i potrebno je vreme pre nego što se bilo kakva antipatija prema nuklearnoj energiji smanji. Neophodno je edukovati stanovništvo o prednostima nuklearne energije i osigurati da ne postoji nikakav rizik po bezbednost. Takođe, zakonski moratorijum je stvorio situaciju da, trenutno, Srbija ima nedostatak stručnjaka specijalizovanih u ovoj oblasti. Kako bi se eliminisali bilo kakvi ekološki rizici, ne bi smele da postoje bilo kakve šanse za ljudsku grešku, i neophodno je da kompletno osoblje koje je uključeno u rad sa nuklearnom energijom prođe odgovarajuće obuke. Na kraju, jedna od glavnih prepreka je činjenica da je nuklearna energija skupa. Izgradnja nuklearnih elektrana i reaktora, kao i njihovo održavanje, zahteva velike resurse. Ipak, cena nestašice električne energije i zagađene okoline mnogo je veća.

Zaključak

U toku rastuće potrebe za čistom energijom, nuklearna energija predstavlja obećavajuću opciju vrednu istraživanja. Zakonske zabrane jesu prva prepreka u razvoju nuklearnih elektrana, ali sigurno nisu poslednja. Ipak, s prednostima koje daleko nadmašuju potencijalne rizike, postoji velika verovatnoća povećanog razvoja nuklearne energije širom sveta.