26 jun, 2024

Predložene izmene Zakona o porezu na dodatnu vrednost u Srbiji promovišu donacije hrane

U Srbiji je nedavno predložen Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost sa dvostrukim ciljem: podsticanje donacija hrane i borba protiv bacanja hrane. Predložene izmene nose značajne implikacije, ne samo za ekonomiju, već i za ESG.

Izmene predlažu da se porez na dodatu vrednost (PDV) ne plaća na donacije viškova hrane od strane pravnog lica registrovanog za delatnost proizvodnje ili prometa hrane čiji su primalac socijalne i druge ustanove. Oslobađanjem takvih donacija od PDV ima za cilj eliminisanje finansijskih prepreka koje često odvraćaju preduzeća od doniranja viška hrane socijalnim i drugim institucijama. Ovo oslobođenje posebno je značajno u kontekstu ESG okvira, jer usklađuje ekonomske aktivnosti sa ekološkim i društvenim ciljevima.

Osim ekonomskih dobitaka, korisnici ovih donacija proširuju se na društvene institucije, fondacije i zadužbine posvećene humanitarnim ciljevima i podršci socijalno ugroženim grupama. Ukoliko bi se povećala donacija viška hrane ovi entiteti mogu pojačati svoje napore u rešavanju problema bacanja hrane, ključnog društvenog pitanja koje se preklapa sa ekonomskim disparitetima i ekološkom održivošću.

Uključivanje 1% ograničenja na ukupnu vrednost donacija u odnosu na prihod donatora iz prethodne fiskalne godine dodaje sloj finansijske opreznosti. Ova odredba osigurava da se, dok se podstiču donacije, ekonomska stabilnost donatorskih entiteta očuva. Sa stanovišta ESG, ova ravnoteža između podsticanja filantropskih akcija i održavanja fiskalne odgovornosti odražava holistički pristup održivom razvoju.

Ukoliko se usvoje, ove izmene mogle bi pokrenuti lančanu reakciju, podstičući kulturu korporativne društvene odgovornosti (CSR) unutar poslovnog pejzaža Srbije. Integracijom ESG principa u poreske politike, vlada pokazuje posvećenost rešavanju hitnih društvenih izazova dok promoviše održiviju i pravedniju ekonomiju. Sveukupno, ova inicijativa ističe međusobnu povezanost ekonomskih, ekoloških i društvenih faktora u promovisanju inkluzivnog rasta i održivog razvoja.

Mi, u Gecić Law-u, potpuno podržavamo predložene izmene, prepoznajući njihov potencijal za rešavanje ključnih društvenih izazova dok promovišemo održivi razvoj. Naša posvećenost doprinosu inicijativama koje unapređuju društveno blagostanje i ekološku održivost ostaje neizmenjena, odražavajući našu stalnu posvećenost korporativnoj društvenoj odgovornosti.