23 maj, 2024

Okvirna konvencija Saveta Evrope o veštačkoj inteligenciji i ljudskim pravima, demokratiji, i vladavini prava

Savet Evrope je usvojio prvu međunarodnu konvenciju o veštačkoj inteligenciji („AI“) na svetu, pod nazivom „Okvirna konvencija Saveta Evrope o veštačkoj inteligenciji i ljudskim pravima, demokratiji, i vladavini prava“ („Konvencija“), preduzimajući značajan korak ka regulisanju AI tehnologija. Konvencija je pravno obavezujuća, i obezbeđuje da AI sistemi poštuju ljudska prava, demokratiju, i vladavinu prava, tokom celog životnog ciklusa AI. Konvencija obuhvata odredbe o transparentnosti, odgovornosti, i nezavisnom nadzoru, čime adresira potencijalne rizike, i promoviše odgovorno razvijanje AI sistema.

Cilj Konvencije je da stvori uravnotežen okvir koji podstiče tehnološki napredak, ali koji u isto vreme štiti osnovna prava, i demokratske vrednosti. Usvajanjem jasnih smernica, Konvencija nastoji da spreči da AI ugrozi demokratske institucije, i nastoji da obezbedi da se AI sistemi koriste na etički način.

Konvencija nije ograničena na samo evropske zemlje, već je otvorena i za ostale države, što odražava pristup globalnog regulisanja AI, Konvencije. Ovakav inkluzivan stav ističe univerzalnu važnost regulisanja AI tehnologija, na način koji koristi celokupnom čovečanstvu.

Zvanično potpisivanje Konvencije će se održati 5. septembra 2024. godine u Viljnusu, Litvaniji. Ovaj događaj će označiti početak nove ere u međunarodnom regulisanju AI, jer će se zemlje širom sveta obavezati da poštuju principe u ovoj revolucionarnoj Konvenciji.

Pratite naš sajt za sve najnovije informacije o razvoju zaokonodavstva u ovoj oblasti.

Bojan Tutić