15 maj, 2024

Prvi Sastanak Neformalne Ekspertske CBAM Grupe

Dana 23. aprila 2024. godine održan je prvi (onlajn) sastanak neformalne Ekspertske grupe za Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM). Sastankom, koji je vodila Generalna direkcija Evropske komisije za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD), započeta je saradnja u cilju usmeravanja implementacije CBAM-a tokom prelaznog perioda, kao i definitivnog perioda koji počinje 1. januara 2026.

Sesija je počela dobrodošlicom DG TAXUD-a, pri čemu je izražena zahvalnost učesnicima na njihovoj posvećenosti unapređenju CBAM-a. Dnevni red i proceduralna pravila sastanka su jednoglasno usvojena, čime je uspostavljen okvir za redovne interakcije, uključujući i moguće hibridne sastanke u Briselu. Ekspertska grupa sastoji se od predstavnika država članica EU, industrijskih asocijacija, nevladinih organizacija, predstavnika civilnog društva i posmatrača iz trećih zemalja i međunarodnih organizacija.

DG TAXUD je izložio godišnji radni plan grupe, ističući planove Evropske komisije da do kraja 2025. godine donese izvršne i delegirane akte u skladu sa CBAM regulativom, i podnese izveštaj Evropskom parlamentu i Savetu Evropske unije. Moguća revizija CBAM regulative u 2025. godini mogla bi da uvede kako tehničke adaptacije za 2026. godinu, tako i opsežnije promene.

Glavni predstojeći regulatorni koraci uključuju izvršne akte za Registar CBAM-a i ovlašćenje CBAM deklaranata, koji će uskoro biti predstavljeni državama članicama. Dodatno, do kraja 2024. godine se očekuju delegirani akt o CBAM sertifikatima, izvršni akt o carinskim procedurama i različiti akti o akreditaciji i verifikaciji.

DG TAXUD je takođe predstavio svoje tokove rada koji se odnose na potencijalna proširenja CBAM-a na više nishodnih proizvoda (eng. downstream products) i transport, metodologiju za izračunavanje ugrađenih emisija, emisione faktore CO2 za električnu energiju u trećim zemljama, indirektne emisije, procese akreditacije i verifikacije, podrazumevane vrednosti za period od 2026. godine, prilagođavanja besplatnih alokacija, kao i prilagođavanja cena ugljenika u trećim zemljama.

DG TAXUD je potvrdio da će podrazumevane vrednosti koje su objavljene u decembru 2023. na osnovu svetskih proseka moći da se koriste bez ograničenja do 31. jula 2024. godine. Ipak, u četvrtom izveštajnom CBAM periodu, od jula do septembra 2024. godine, potrebno je prijavljivati stvarne vrednosti, a rok za podnošenje takvih izveštaja je 31. oktobar 2024. godine.

Podeljene su preliminarne informacije iz prvog izveštajnog CBAM perioda (Q4 2023). Naime, primljeno je preko 15.300 izveštaja od kojih su 3.100 u statusu nacrta, pri čemu se Srbija nalazi među prvih 25 zemalja po broju podnetih izveštaja. Prema navodima sa sastanka, ovakvi podaci predstavljaju dobru reakciju trećih zemalja, imajući u vidu da je CBAM regulativa nedavno usvojena.

Sastanak je završen prezentacijom o procesu autorizacije CBAM deklaranata, uz ukazivanje na važnost blagovremene prijave u 2025. godini kako bi se autorizacija omogućila do januara 2026. godine. DG TAXUD je takođe pružio pregled CBAM registra. Učesnici su bili pozvani da daju sugestije za buduće dnevne redove, a tokom sastanka nisu izneta dodatna mišljenja. Datum za održavanje sledećeg sastanka još nije zakazan.

Vasilije Bošković, Nikola Ivković