Evropski savet

11 maj, 2021

EU usvojila novu metodologiju za pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom

Savet EU objavio je u utorak da su države članice usvojile promene u metodologiji koja se tiče pristupnih pregovora sa Srbijom i Crnom Gorom. Novim pravilima se pojačavaju kontakti na ministarskom nivou dok se dodatno promovišu strukturne reforme. Nova metodologija bi takođe trebalo da poboljša predivljivost pristupnog procesa EU i da ubrza pregovore tako što će poglavlja biti podeljena u grupe. Savet je odluku doneo pošto je Evropska komisija u februaru objavila dokument koji poziva na unapređivanje procesa pristupa EU. Nova metodologija ima za cilj da učini proces pristupanja EU verodostojnijim kao i da pojača njegovu važnost političkim vođstvom. Samim […]

Detalji
24 dec, 2015

EU najavila značajnu reformu politike zaštite podataka o ličnosti

Na tripartitnom sastanku održanom 15. decembra 2015. godine, Evropski parlament, Evropska Komisija i Evropski Savet postigli su politički dogovor o reformi politike zaštite podataka o ličnosti. Nova politika je bila u procesu izrade od 2011. godine, ali tek su sada Evropski Savet i Komisija uspeli da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Očekuje se da će konačni tekst instrumenta biti formalno usvojen početkom 2016. godine, a da će se njegova pravila primenjivati po isteku 2 godine od usvajanja. Tokom ovog perioda, 28 država članica će morati ili da izmene svoje postojeće zakonske okvire u ovoj oblasti, ili da usvoje nove propise, […]

Detalji