Rešavanje sporova

07 sep, 2023

Saga o kolektivnoj tužbi: Evolucija instituta kolektivne tužbe u SAD i njegova pravna transplantacija u Srbiji – Deo drugi

U prethodnom članku smo se upoznali sa kolektivnom tužbom – pravnim institutom koji je nastao u anglosaksonskom pravu i koji je danas u širokoj upotrebi u mnogim zemljama, prevashodno u SAD. U ovom članku ćemo razmotriti uvođenje sličnog instituta u pravni sistem Republike Srbije iz perspektive de lege ferenda. Uloga i funkcija Kroz svoju viševekovnu primenu, kolektivna tužba pokazala se kao značajan pravni mehanizam koji je neophodan svakom modernom društvenom sistemu. Naime, u situaciji kada jedan događaj ugrozi interese većeg broja lica ne postoji bolji način za njihovu sveobuhvatnu sudsku zaštitu od kolektivne tužbe. Njome se postižu barem tri cilja: […]

Detalji
30 mar, 2023

Članak o arbitraži Jovane Veličković objavljen u časopisu Pravo i privreda

Eminentni stručni časopis Pravo i privreda  Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije je u svom najnovijem broju objavio članak našeg partnera i vođe tima za rešavanje sporova, Jovane Veličković pod nazivom “Subjektivni doživljaj domaće arbitražne odluke”. U produžetku priređujemo sažetak članka: Sažetak: Na osnovu sadržine čl. 64 st. 1 Zakona o arbitraži zaključuje se da domaća arbitražna odluka može delovati samo prema strankama i njihovim pravnim sukcesorima (singularnim i univerzalnim). U odnosu na treća lica odluka može delovati samo ukoliko to zahteva priroda predmeta spora (dejstvo erga omnes) ili ukoliko bi to bilo izričito propisano zakonom. Međutim, u okolnostima kada postoji […]

Detalji
02 feb, 2022

Miodrag Jevtić govorio o kolektivnim tužbama za Euronews

Naš stariji saradnik Miodrag Jevtić juče je uživo gostovao u centralnoj informativnoj emisiji kanala Euronews Srbija. Povod za gostovanje je pravni institut kolektivne tužbe i njegov status u srpskom pravu, posebno u pogledu zaštite prava potrošača, oblasti koja je proteklih godina izazvala značajno interesovanje javnosti u većem broju istaknutih slučajeva. Miodrag je objasnio koncept kolektivnih tužbi i istakao njihove potencijalne prednosti, naročito u izjednačavanju ekonomske nejednakosti između potrošača i velikih kompanija kada je u pitanju povreda njihovih prava. Istakao je i da bi grupne tužbe mogle da pomognu kod rasterećenja sudova u predmetima u kojima bi bilo moguće imati jednu […]

Detalji
22 okt, 2021

Da li se novim zakonom potrošačima pruža veća mogućnost za zaštitu?

Septembar mesec je u Srbiji nezvanično bio mesec zaštite potrošača – razlog tome – donošenje novina u zakonskom okviru koji štiti prava kupaca svih vrsta robe i usluga. Naime, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 9. septembra 2021. godine novi Zakon o zaštiti potrošača („Zakon“) koji je stupio na snagu 19. septembra 2021. godine.  Zakon će početi da se primenjuje tri meseca od stupanja na snagu, tj. od 20. decembra 2021. godine, osim odredaba koje regulišu vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, koje će početi da se primenjuju 20. marta 2022. godine. Osnovni ciljevi donošenja (novog) Zakona bili su poboljšanje zaštite potrošača, […]

Detalji
10 sep, 2019

Singapurska konvencija – početak (r)evolucije?

Singapur – ceremonijal Početkom avgusta, u Singapuru je potpisana Konvencija UN o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom („Konvencija“).  Konvenciju je na ceremoniji, održanoj u Singapuru, potpisalo 46 zemalja, i stupiće na snagu protekom 6 meseci od trenutka kada je ratifikuju najmanje tri države potpisnice. Primarna pobuda donošenja Konvencije je, kako se ističe, motivisanje privrednih subjekata koji učestvuju u prekograničnim projektima i transakcijama, da češće pribegavaju postupku medijacije, kao alternativnom načinu rešavanja sporova, imajući u vidu da se njome štede i vreme i materijalni resursi. Primena i benefiti Konvencije Domen primene Konvencije ograničen je na sporazume kojima se rešavaju međunarodni […]

Detalji
06 avg, 2019

Nove izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, treća sreća?

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je nedavno Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Zakon“) čije su odredbe stupile na snagu 3. avgusta 2019. godine, a koji će se primenjivati od 1. januara 2020. godine. Izmene i dopune su brojne, a ciljaju kako da uklone nedostatke i nedoumice koje su se javljale u dosadašnjoj praksi, tako i da uvedu novine kao što su npr. podnošenje predloga za izvršenje elektronskim putem, elektronska oglasna tabla, elektronska aukcija, skraćeni izvršni postupak i dr.  Ono što za sada izaziva dosta kontroverzi je činjenica da bi odredba člana 166. stav 6. zapravo […]

Detalji