Privacy & Data Protection

19 apr, 2024

Saradnja Gecić Law i Pravnog fakulteta u radu pravne klinike „Pravo i tehnologija“

Advokatska kancelarija Gecić|Law i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu juče su potpisali sporazum o saradnji u radu nedavno pokrenute pravne klinike „Pravo i tehnologija„.  Ovaj sporazum predstavlja značajan korak u usavršavanju praktičnog obrazovanja studenata prava, koji im pruža mogućnost da spoje teorijska znanja i praktične veštine u oblasti prava i savremenih tehnologija. Klinika „Pravo i tehnologija“, pokrenuta na inicijativu prof. dr Dušana V. Popovića, istaknutog profesora u ovoj oblasti, integrisana je u program nastave na četvrtoj godini osnovnih studija. Klinika nudi interaktivan format predavanja i nastavno okruženje koji studentima omogućavaju da se detaljno upoznaju sa pravnim aspektima novih tehnologija, uključujući […]

Detalji
27 sep, 2022

Španska agencija za zaštitu podataka potvrdila – GDPR važi za sve

Španska agencija za zaštitu podataka (Agencia Española de Protección de Datos, u daljem tekstu: “Agencija”) je kaznila fizičko lice NN  sumom od EUR 1.500, zbog kršenja normi propisanih GDPR-om (General Data Protection Regulation), i to nezakonitim prikupljanjem i obradom ličnih podataka, korišćenjem sistema video nadzora. (U Rešenju donetom od strane Agencije imena stranaka u postupku nisu otkrivena, te će u nastavku ovog teksta biti korišćeni sledeći termini: Oštećena strana-lice 1, Štetnik –lice 2) Šta se desilo? Postupak ispred Agencije je pokrenut od strane Lica 1 protiv njegove bivše supruge, Lica 2,  i to zbog činjenice da je Lice 2 instalirala […]

Detalji
06 sep, 2021

Irski regulator odredio rekordnu kaznu za Whatsapp

Irska komisija za zaštitu podataka (eng. Data Protection Commission (“DPC”) kaznila je Fejsbukov (Facebook) Whatsapp sa 225 miliona EUR zbog netransparentnosti u obradi i deljenju podataka. Kazna je druga najveća u EU u oblasti zaštite podataka o ličnosti jer je do sada samo Amazon platio veću kaznu u tom domenu. DPC je rekla 2. septembra da je Whatsapp prekršio član 5(1)(a) Opšte regulative o zaštiti podataka o ličnosti (“GDPR”), kao i članove 12 kroz 14. Konkretno, DPC je ustanovila da WhatApp nije dovoljno transparentno obaveštavao korisnike kako se, kako njihovi podaci, tako i podaci nekorisnika koriste. Zbog odluke je WhatApp-u […]

Detalji
22 jun, 2018

GDPR u Srbiji – Perspektiva stranih investitora

Opšta regulativa za zaštitu podataka o ličnosti (GDPR) je trenutno goruća tema u svetu – sa dobrim razlogom. Ona praktično menja pravni okvir u vezi sa pravilima o zaštiti podataka i uvodi čitav niz novih obaveza uz izricanje ogromnih novčanih kazni za nepoštovanje istih. S obzirom da je GDPR  na snagu stupio nedavno, nije iznenađenje što su mnogi zabrinuti kako će nova regulativa uticati na organizacije jer se pod određenim uslovima, ovo zakonodavstvo primenjuje širom sveta – kako unutar tako i izvan EU. Za usklađenost sa GDPR regulativom biće potrebno uložiti mnogo vremena i resursa, bez obzira na veličinu organizacije, […]

Detalji