Britanski CMA: Facebook i eBay će morati da se pozabave lažnim recenzijama

Još jednom prilikom koristimo naš dvogled da bacimo pogled na Facebook. Ipak, za razliku od prošlog puta kada je bio u našem vidokrugu, vidimo da je Facebook sada spreman na saradnju.

S ciljem da njihovi proizvodi i usluge budu na mapi potrošača, te na taj način i „ponešto“ zarade, mnogi korisnici na društvenim mrežama i drugim online platformama već su neko vreme uključeni u trgovinu lažnim recenzijama i lažnim ocenama koje na njihovim profilima postavljaju potrošači, ne bi li dostigli vrhunac u svom poslovanju. Konkretno, reč je o korisnicima platformi Facebook i eBay, koji na taj način vrše prodaju svojih proizvoda ili nude svoje usluge i ujedno se reklamiraju postavljanjem lažnih recenzija. Možemo sa sigurnošću reći da je ovakvo stvaranje buke oko njihovih proizvoda/usluga svakako ono što ih čini atraktivnijim.

Super za njih! Ali koje su posledice ovoga po potrošače?

Ukratko, lažne i obmanjujuće recenzije su tu da očaraju potrošače. One su po pravilu savršeno sredstvo za proveru ugleda prodavca/pružaoca usluga od strane potrošača. CMA, kao nacionalno telo za zaštitu konkurencije i tržišta Ujedinjenog Kraljevstva, tvrdi da online recenzije dosežu i do čak 75% potrošača, kao i da se svake godine potroši čak nekoliko milijardi funti na osnovu datih recenzija; stoga CMA ističe kako su Facebook i eBay dužni da se pobrinu da se nezakoniti i štetni sadržaji ne oglašavaju niti prodaju putem njihovih platformi. Ipak, kakve god da su posledice, ovakva štetna postupanja bez sumnje su u suprotnosti sa međunarodnim pravilima trgovine koji sprečavaju nezakonito trgovanje. Tako je CMA 21. juna 2019. godine započeo sa programom koji za cilj ima zabranu ovakvog ponašanja, tj. postavljanja lažnih i obmanjujućih online recenzija. U svakom slučaju, stav CMA nije da Facebook i eBay svesno dozvoljavaju ovakvu praksu trgovanja preko svojih mreža; međutim, očigledno shvata značaj obaveze da se zaštite Facebook i eBay korisnici (online potrošači) od opisanih prevara.

I, da li je CMA pronašao način da zaustavi lakovernu potrošnju?

CMA je polako, ali sigurno počeo sa prekidom ovakve prakse počevši od 8. januara 2020. godine. Postupajući po smernicama CMA, Facebook i eBay su uklonili sadržaj sa svojih platformi koji je označen kao lažan i obmanjujući. Obaveza navedenih društava ide i korak dalje, te obuhvata i preduzimanje odgovarajućih radnji u cilju identifikacije i uklanjanja sličnih sadržaja u budućnosti, a u cilju sprečavanja nezakonite trgovine kada do nje dođe na platformama Facebook i eBay. CMA svakako nije mogla da zaobiđe ni Instagram, kojim upravlja baš Facebook i koji se obavezao da detaljno istraži slična ponašanja na ovoj, jednoj od danas najkorišćenijih aplikacija. Suštinski, svrha ovakve akcije je prekid svakog prevarnog ponašanja pre nego što online prodavci na ovaj način uspeju da zarade.

Nakon uplitanja CMA, Facebook je uklonio ukupno 188 grupa i stranica, te odmah deaktivirao 24 naloga koji su korišćeni za trgovinu lažnim i obmanjujućim recenzijama.

eBay je, pak, sankcionisao svoja 53 korisnika, te uklonio sav nezakoniti sadržaj, time što je trajno suspendovao 87, a privremeno 176 korisnika.

CMA je očigledno u petoj brzini, te se sigurno pitate šta spremaju kao sledeću fazu u borbi sa sličnim načinima online prevara? Imajući veliku želju da ometu i odvrate korisnike od opisanog ponašanja, plan je da se preduzmu redovne i efikasne akcije radi identifikacije i uklanjanja ove vrste sadržaja, kao i primenu automatizovane tehnologije za detektovanje istog, i sve to do 31. marta 2020. godine.

Kako će se u budućnosti razvijati ovi planovi isključivo zavisi od održivosti i primene ovih tehnološki naprednih predloga.

 

Autori: Nadja Kosić i Ivana Stojanović