18 okt, 2023

5G CAM: Revolucija u oblasti prekogranične mobilnosti

5G je mobilna tehnologija pete generacije, koja obećava revoluciju, posebno u oblasti transporta. Tačnije, ovde pišemo o povezanoj i automatizovanoj mobilnosti („CAM“, eng. connected and automated mobility), koja je usko vezana za 5G. CAM omogućava vozilima da komuniciraju jedno sa drugim i sa okolnom infrastrukturom. Ova međukomunikacija može da pospeši bezbednost na putevima, smanji saobraćajne čepove i spusti emisije CO2. Imajući u vidu ove pogodnosti, brojne zemlje rade na razvoju prekograničnih 5G koridora.

Prekogranični 5G koridori se odnose na mreže povezanih puteva, železnica, vodnih puteva, kao i drugih saobraćajnih infrastrukturnih sistema koji spajaju dve ili više lokacija.  Ovi koridori omogućavaju nesmetanu 5G vezu vozilima i drugim uređajima dok prelaze međunarodne granice.  Na taj način se omogućava sveobuhvatna upotreba CAM-a, koji ima potencijal da promeni saobraćaj u Evropi i šire.

Evropska unija i prekogranični 5G koridori

Evropska komisija je potvrdila značajnu ulogu koju igraju prekogranični 5G koridori u Digitalnoj deceniji Evrope i Strategiji za održivu i pametnu mobilnost, a što je dovelo do podrške prekograničnim 5G koridorima.  EU finansijski podržava projekte za izgradnju 5G koridora uz značajne saobraćajnice. Vodeći napor EU ovoj oblasti je Javno-privatno partnerstvo u 5G infrastrukturi („5G PPP, eng. The 5G Infrastructure Public Private Partnership).  5G PPP je zajednička inicijativa Evropske komisije i evropske IKT industrije, usmerena, između ostalog, na ubrzanju razvoja i postavljanja 5G tehnologija.

Ova inicijativa finansira nekoliko projekata izgradnje prekograničnih 5G koridora kao što su 5G-CARMEN, 5GCROCO, 5GMED i mnoge druge.  Ovi projekti stavljaju 5G tehnologiju na test za CAM na graničnim prelazima na autoputevima, železnici, kao i vodnim i vazdušnim putevima.

Značajan deo aktivnosti 5G PPP-a se odnosi na stvaranje ujednačenih standarda i pravila za prekogranične 5G koridore. Na taj način će se postići ujednačeno postavljanje koridora na graničnim prelazima Evropske unije.  EU takođe podržava postavljanje prekograničnih 5G koridora kroz finansijsku podršku projektima izučavanja i inovacija. Primera radi, EU finansira projekat pod nazivom 5G AUTOPILOT. Ovaj projekat uvodi internet stvari u svet automobila kako bih načinio potpuno autonomnim vozilima. Ekosistem interneta stvari uključuje vozila, saobraćajnu infrastrukturu, kao i okolne objekte sa posebnom pažnjom na bezbednosne aspekte automatizovane vožnje. Prema Evropskoj komisiji, autonomna vozila će biti testirana u stvarnosti na četiri testna mesta u Finskoj, Francuskoj, Holandiji i Italiji kroz AUTOPILOT internet stvari inicijativu.  Rezultati ovih testova će omogućiti evaluaciju kroz više kriterijuma.  Nadalje, EU sarađuje i sa drugim zemljama u svrhu stvaranja međunarodnih standarda za prekogranične 5G koridore.

Evropska komisija procenjuje da će uvođenje prekograničnih 5G koridora uz saobraćajnice duž Evrope doprineti zelenoj i digitalnoj transformaciji ekonomije i društva EU.

Prekogranični 5G CAM  koridori u Srbiji

Srbija je takođe zainteresovana za postavljanje prekograničnih 5G koridora.  U 2018. godini, Srbija, Bugarska i Grčka su potpisale pismo namere o postavljanju eksperimentalnog prekograničnog 5G koridora za testiranje autonomnih vozila.  Strane su se složile da rade zajedno na koridoru Beograd-Sofija-Solun koji će pokrivati granične prelaze i značajne delove glavnih autoputeva.

Srbija takođe aktivno sarađuje sa Rumunijom i Bugarskom za izgradi 5G koridora duž reke Dunava.  Sve ovo pokazuje posvećenost Srbije da sarađuje sa drugim zemljama u regionu na razvoju 5G mreža.

Prednosti 5G CAM

Postoji nekoliko prednosti prekograničnih 5G koridora, uključujući:

Poboljšanje bezbednosti u saobraćaju: CAM na 5G tehnologiji može pomoći vozilima da izbegavaju sudare putem informacija u realnom vremenu o okruženju vozila i stanju na saobraćajnicama.

Smanjenje saobraćajnih gužvi i povećanje efikasnosti: CAM na 5G tehnologiji može optimizovati protok saobraćaja putem koordinacije kretanja vozila i izbegavanjem čepova.

Manje emisije CO2: kroz smanjenje potrebe za kočenjem i ubrzavanjem, CAM na 5G tehnologiji može smanjiti emisije CO2.

Nove poslovne prilike: prekogranični 5G koridori mogu otvoriti nova tržišta za kompanije koje razvijaju i prodaju CAM tehnologiju i usluge.

Zaključak

U zaključku, 5G tehnologije i prekogranični koridori mogli bi redefinisati transport kakav poznajemo. Shodno tome, omogućavaju kontinuirano CAM povezivanje preko granica. EU i Srbija ih smatraju ključnim za promovisanje mobilnosti koja se olakšava putem povezivanja velike brzine i niske latencije potrebne da CAM radi bezbedno i efikasno.

5G prekogranične rute imaju potencijal da promene saobraćaj.  Imaju potencijal da omoguće CAM u praksi zahvaljujući konstantnoj povezanosti automobila i drugih prevoznih sredstava dok prelaza preko granica.

Izgradnja prekograničnih 5G koridora za značajna komponenta za opšte prihvaćanje CAM-a u Srbiji i EU.  Takođe se otvara potencijala da se zauzme liderska pozicija u povezanoj i automatizovanoj mobilnosti kroz brzu mrežu sa niskim zakašnjenjima koja je neophodna da bi CAM mogao da radi bezbedno i efikasno.

 

Autori: Nemanja Sladaković, Žarko Popović