23 jun, 2022

CBAM usvojen od strane EU parlamenta

Nadovezujući se na našu seriju CBAM članaka, izveštavamo da je CBAM konačno usvojen od strane EU parlamenta („Parlament“) 22. juna 2022. Sledeći korak je odobrenje Saveta EU („Savet“). Iako i dalje postoje određene razlike u pristupu između Parlamenta i Saveta, pretpostavlja se da će njihova zajednička vizija konačnih ciljeva biti odlučujuća u pronalaženju kompromisa o regulativi kojom se uvodi CBAM.

Još 2005. godine, EU je uspostavila EU Sistem za trgovinu emisijama („ETS“) koji je postao kamen temeljac politike EU o klimatskim promenama i njeno najvažnije oruđe za smanjenje emisija gasova staklene bašte („GHG“). Međutim, borba protiv klimatskih promena ne poznaje granice. Zbog toga, pored postojećeg ETS-a, EU uvodi novi Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika („CBAM“) koji nameće obavezu plaćanja naknade na uvezenu robu iz zemalja u kojima su cene ugljenika  niže od onih u EU ili uopšte ne postoje.

U julu prošlog leta, pod vođstvom predsednice Urzule fon der Lajen, Evropska komisija („Komisija“) predstavila je obiman paket od osam predloga („Fit for 55“) čiji je cilj smanjenje emisija GHG za 55 procenata u odnosu na 1990. i osnaživanje reputacije EU kao globalnog klimatskog lidera. Savet je 12. marta 2022. godine postigao dogovor (opšti pristup) o CBAM Regulativi koji je veoma blizak današnjem stavu Parlamenta. U Parlamentu se mesecima raspravljalo o brzini preduzimanja narednih koraka i obimu dobara koje treba da pokrije CBAM. Različiti stavovi su privremeno usaglašeni u Izveštaju Odbora Parlamenta za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane, koji je danas sa određenim izmenama izglasan na plenarnoj sednici Parlamenta. Poslanici Parlamenta usvojili su tri klimatska zakona, uključujući i CBAM, kako bi se izborili sa klimatskim promenama u cilju redukovanja GHG za 55% do 2030. i u cilju zaštite svojih građana i njihovih poslova.

Današnje glasanje nedvosmisleno ilustruje da je EU ozbiljna po pitanju zaštite životne sredine. Kako je saopšteno iz parlamenta, CBAM će postepeno stupiti na snagu 2027. godine, a u potpunosti će biti implementiran 2032. godine.

Parlament je sada spreman da započne pregovore sa Savetom i Komisijom u procesu poznatom kao trijalog. Iako postoji određeni prostor za usaglašavanje po određenim pitanjima između Parlamenta i Saveta, pretpostavlja se da će njihova zajednička vizija biti odlučujuća u pronalaženju kompromisa o CBAM regulativi. Ostaje da se vidi koliko dugo ovaj proces može da potraje, ali obećavamo da ćemo vas obaveštavati o svim dešavanjima na ovu temu.