28 maj, 2021

EU i Japan osnovali Zelenu alijansu

Evropska unija (“EU”) i Japan su osnovali 27. maja Zelenu alijansu (“alijansa”) kojom su definisali zajedničke ciljeve u oblasti klimatskih promena. Alijansa obavezuje strane da se pridržavaju zelenog razvoja i da dostignu neutralnost u emitovanju ugljen dioksida do 2050. Godine, u skladu sa Pariskim sporazumom.

Alijansa je osnovana samo nekoliko meseci pre održavanja klimatske konferencije Ujedinjenih nacija (“UN”) koja je zakazana za novembar ove godine. Na ovom događaju bi potpisnice Pariskog sporazuma trebalo da definišu kako će ga praktično primenjivati.

U međuvremenu, EU i Japan su se obavezali da promovišu zajedničke ciljeve i zelenu ekonomiju. Oni su napomenuli da će im jedan od glavnih ciljeva biti da pomognu zemljama u razvoju da prebrode tranziciju ka korišćenju tehnologija sa niskom emisijom ugljen-dioksida. Međutim, strane su se takođe saglasile da će se u okviru G20 zalagati za podršku ciljeva Pariskog sporazuma od strane najrazvijenijih država sveta. Pritom, EU i Japan su obećali da će podržavati dalji razvoj zelenih tehnologija.

Energetika i ostali prioriteti u okviru Zelene alijanse

EU i Japan su odredili pet oblasti u kojima planiraju da dalje razvijaju svoju saradnju u okviru Zelene alijanse.

Potpisnice alijanse su najveći fokus stavile na tranziciju u energetici. EU i Japan planiraju da posvete posebnu pažnju razvoju obnovljivih izvora energije kao što su npr. priobalni vetrovi, baterije i hidrogen. Oni će sarađivati i na hvatanju ugljenika i na reformi tržišta energetike.

Druga oblast u kojoj EU i Japan planiraju da intenziviraju saradnju je zaštita životne sredine. U okviru ove tačke sporazuma o alijansi, strane su se obavezale da će pojačati saradnju na poljima održivosti lanca snabdevanja i cirkularne ekonomije kao i na polju resursne efikasnosti.

EU i Japan su se još obavezali da će zajedno raditi na polju regulativa i da će promovisati ekološke politike u sferi biznisa. Strane se takođe pozivale sve poslovne zajednice EU i Japana da pojačaju međusobnu saradnju.

Zelena alijansa EU i Japana predviđa i da se više sarađuje na istraživanjima i razvoju u oblasti klimatskih promena. Inicijativa promoviše bioekonomsku saradnju i poziva na zajednički rad na tehnologijama sa niskim emisijama ugljenika i na dekarbonizaciji.

Strane su još napomenule da će razvijati polje održivih finansija.

EU i Japan su takođe pozvali druge države da razviju kratkoročne i srednjoročne planove za suzbijanje efekata klimatskih promena.

 

Autor: Vanja Popović