07 dec, 2020

Frilenseri i porezi: kako, zašto… i koliko?

Kao što je rast i razvoj novih tehnologija poslovnih modela u poslednjih par decenija neminovan, tako su i plaćanje poreza i doprinosa možda ne omiljena i uzbudljiva, ali svakako neizbežna tema. Većina poreskih obveznika koji posluju u Republici Srbiji su svesni da obaveza plaćanja poreza i doprinosa postoji. Međutim, postavlja se pitanja onih koji rade i zarađuju u inostranstvu (iako su fizički uglavnom u Srbiji), često kroz nove, sve kompleksnije poslovne modele, i možda nisu svesni da moraju da podmire poreze i doprinose, i da sami treba da se prijave Poreskoj upravi u Srbiji.

Vrtoglavi porast broja novih tipova kreativaca i malih preduzetnika – frilensera, jutjubera, predavača na daljinu, IT i drugih stručnjaka – koji novac uglavnom zarađuju preko interneta i u inostranstvu, podstakao je Poresku upravu da ih sve pozove da obračunaju i prijave porez.

Poreska uprava je 13. oktobra 2020. objavila Obaveštenje u kome napominje da, po trenutno raspoloživim podacima, veliki broj građana koji ostvaruju prihod u inostranstvu, ne ispunjavaju svoje poreske obaveze. Time je, umesto automatske sankcije ili kazne, Poreska uprava odlučila da navedenim licima “da još jednu šansu”. Pozvala je sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave, da samoinicijativno obračunaju poreze i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, upravo kako ne bi odgovarala za prekršaj, ili, ako su dugovanja dovoljno velika, čak i za krivično delo.

Šta se desilo u medjuvremenu?

Saopštenje Poreske uprave je, očekivano, izazvalo lavinu reakcija i nemali broj onih koji zarađuju u inostranstvu su burno reagovali. Većina smatra da ovakva odluka države negativno utiče na preduzetnički duh i da će mnogi ostati bez bilo kakvih prihoda u slučaju plaćanja poreza u predviđenim iznosima. Drugi napominju da bi uključivanje poreza i doprinosa u krajnju cenu, domaće frilansere dovela u nekonkurentni položaj na svetskom tržištu, jer njihovi konkurenti iz drugih zemalja nemaju ovakve obaveze, te mogu da ponude nižu cenu klijentima.

Prilikom ocenjivanja “opravdanosti” Obaveštenja Poreske uprave, neophodno je postaviti pitanje da li neplaćanje poreza od strane frilansera, jutjubera, i sličnih profesionalaca, stvara nejednak tretman u odnosu na one preduzetnike i pravna lica koji rade i zarađuju u Srbiji i redovno podmiruju poreze. Nadležni za ovo pitanje naglašavaju da nije uvedena nikakva nova obaveza, već je Poreska uprava samo identifikovala one koji ne ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom.

Pod pretpostavkom da oni koji zarađuju u inostranstvu „žele“ da u skladu sa zakonom ispune svoje poreske obaveze, postavlja se pitanje kako obračunati sam porez, za koji vremenski period i koliko je utvrđivanje poreza koji treba platiti komplikovano.

Šta propisuje Zakon o porezu na dohodak građana?

Ukoliko fizička lica ostvare prihode radom za pravna ili fizička lica koja nemaju predstavništvo ni ogranak u Srbiji, dužni su da sami obračunaju i plate porez. Obračun poreza će zavisiti od:

  • iznosa ostvarenog prihoda;
  • šifre vrste prihoda;
  • da li je fizičko lice osigurano po nekom drugom osnovu;
  • vrste ugovora koji fizičko lice sklapa sa nerezidentom.

Ovakav vid prihoda zahteva da za svaku uplatu iz inostranstva, bude podneta poreska prijava u roku od 30 dana.

Dalje, zakon predviđa da se obračun za plaćanje poreza za fizičkih lica koja prijavljuju prihode iz inostranstva kao dodatni posao, razlikuje od obračuna za nezaposlena lica. Ukoliko je osoba zaposlena, osigurana je po osnovu ugovora o radu  i samim tim, ne mora dodatno da plaća zdravstveno osiguranje. U slučaju kada fizičko lice nije osigurano ni po jednom osnovu, odnosno nezaposleno je, dodatno se plaćaju i penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i obavezno zdravstveno osiguranje.

Materijalna, prekršajna i moguća krivična odgovornost za nepoštovanje obaveza

Poreski obveznici su dužni da prijave i pravilno plaćaju svoje poreske obaveze Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Oni koji izbegavaju plaćanje poreza, odnosno ne prijavljuju stečene prihode, prikrivaju podatke ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze, čine prekršaj i čak mogu biti krivično gonjeni (ukoliko iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi milion dinara).

Za ova krivična dela pored novčanih kazni, propisana je i zatvorska kazna, zbog čega je neophodno naglasiti važnost poznavanja i poštovanja poreskih propisa.

Šta očekivati dalje?

Po broju reakcija koje je izazvalo Obaveštenje Poreske uprave deluje neminovno da će doći do promena u poslovanju frilansera koji zarađuju radom u inostranstvu.

Ostaje da se vidi da li je Obaveštenje korak ka ispravljanju nejednakosti u tretmanu „frilensera“ i ostalih poreskih obveznika koji zarađuju u Srbiji, ili pak vodi sputavanju preduzetničkog duha i smanjenju konkurentnosti talentovanih preduzetnika iz Srbije koji rade na globalnom tržištu.

Takođe možete pročitati kakve sve poreske implikacije mogu imati poslovne aktivnosti s bilo kog kraja planete, u našem članku o digitalnim nomadima.

 

Autori: Danica Misojčić i Mina Kuzminac