06 jun, 2023

Nove Uredbe o kolektivnom izuzeću horizontalnih sporazuma i Smernice za horizontalnim sporazumima

Počevši od 1. jula 2023. godine, novo usvojene Uredbe o kolektivnom izuzeću horizontalnih sporazuma o istraživanju i razvoju („R&D“) i horizontalnih sporazuma o specijalizaciji (zajedno „HBER“) stupaju na snagu u EU.

Suština HBER i pratećih Smernicama za horizontalne sporazume („Smernice„) jeste da olakšaju samoprocenu (eng. self-assessment) najčešćih vrsta horizontalnih sporazuma o saradnji.  Takođe su dobro poznati kao sigurna luka za učesnike na tržištu, sve dok se potonji pridržavaju pravila utvrđenih u HBER, što dovodi do izuzimanja takvih sporazuma od zabrane u smislu pravila konkurencije.

Novine u pomenutim zakonskim aktima nude fleksibilniji pristup prilikom računanja tržišnih udela, kao i uključivanje više vrsta sporazuma o proizvodnji u njihov obuhvat.  Takođe novine u ovim zakonskim aktima imaju za cilj donošenje jasnijih smernica, uključivanje nove sudske prakse i podsticanje zelene i digitalne tranzicije posredstvom pojednostavljenja uslova za saradnju između učesnika na tržištu radi ostvarenja međusobne ekonomske koristi.

Uskoro se vraćamo s više detalja o ovim novinama, tako da ostanite sa nama!