24 maj, 2021

Influenseri na Zapadnom Balkanu – Hrvatska

Influensing se razvija, a broj influensera svakodnevno raste i u komšiluku.  Naime, Hrvatska je takođe „plodno tle“ za razvoj influensinga i brojnih izuzetno „uticajnih influensera“.  Svedočenja brojnih, kako „mirko“, tako i „makro“ influensera iz Hrvatske govore o tome da je to celodnevni posao. Međutim, kako angažovati influensera za takav posao? Influenseri po pravilu nakon „sticanja slave “ svakodnevno dobijaju ponude da reklamiraju razne vrste proizvoda i usluga, ali da li je i kako to pravno regulisano u Hrvatskoj?

O tome kakav je njihov položaj, pravno gledano, kao i koje obaveze imaju, više u nastavku.

Kako angažovati influensera u Hrvatskoj?

Slično kao u Srbiji, ne postoji zakon ili podzakonski akt koji bi izričito regulisao njihov položaj.   Hrvatska je država članica EU, a postoji namera  da se položaj influensera izričito uredi u okviru EU, te se može očekivati da će u narednom periodu biti donet akt koji bi izričito regulisao položaj influensera. To bi svakako bila velika novina, a i višestruko značajno jer bi otklonilo sve nedoumice koje se postavljaju dok analiziramo položaj i poslovanje influensera. Influensing je definitivno zanimanje sadašnjosti (i budućnost), a pravo mora da ide u korak sa tim.

Za sada se influenser može angažovati…

Najčešće rešenje u praksi je slično onom u Srbiji. Naime,  sa influenserima se zaključuje  ugovor o delu koji je regulisan Zakonom o obveznim odnosima. Definicija ovog ugovora podrazumeva postojanje izvođača koji treba da obavi neki posao, bilo fizički ili umni, a naručitelj ima obavezu da mu za to plati naknadu.  S obzirom na veliku širinu koju ovakva definicija obezbeđuje, jasno je da se influensing može podvesti pod nju, ali ostaje pitanje da li bi bolje rešenje bilo da postoji specifičan ugovor kojim se regulisao influensing.

Da li je influensing oglašavanje?

Možemo reći da Influensing u Hrvatskoj potpada pod pojam oglašavanja u zakonskom smislu. U tom pogledu, moramo da konsultujemo Zakon o medijima.  Kao što se može pretpostaviti, ovaj zakon se ne bavi izričito pitanjem društvenim mreža i influensera kao aktera na istim.  Međutim, ovaj zakon vrlo detaljno reguliše šta je to oglas.  Dakle, prema Zakonu oglašavanje se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu ili u svrhu samopromocije. Pored toga, jasno se postavlja zahtev da oglas bude označen kao takav i vidljivo odvojen od drugih programskih sadržaja. Koliko je ovo „razdvajanje“ u praksi moguće kad je reč o influensingu, ostaje kao nedoumica.

Takođe, zabranjuje se obmanjujuća praksa povodom oglašavanja – naime, oglas ne sme da stvara zabunu da je reč o programskom sadržaju medija.

I ne samo to…

Influenseri moraju da vode računa o tome da li su plaćeni za oglas, to jest influensing. Ako je oglas besplatan, to mora da se posebno naznači, a svaka novinarska forma koja je plaćena, a  nije označena kao oglašavanje se smatra prikrivenim oglašavanjem.

Kao i u Srbiji, na sponzorisanim sadržajima mora na neki način biti navedeno ime ili znak sponzora.

A ne može baš ni da se oglašava bilo šta…

Postoji zabrana oglašavanja određenih proizvoda. To su, između ostalog, duvanski proizvodi, alkoholni proizvodi, oružje i lekovi koji se izdaju samo na recept.  Jasno se zabranjuje i  bilo koja vrsta oglašavanja koja bi bila usmerena ka diskriminaciji na osnovu pola i na osnovu seksualne orijentacije.

A šta ako se prekrše pravila o oglašavanju?

Pravno lice koje prekrši pravila o oglašavanju rizikuje da bude sankcionisano kaznom od 100.000 do 1.000.000 kuna. Za fizička lica je iznos kazne dosta manji, naime on se kreće od 10.000 do 50.000 kuna. Dakle, influenseri u Hrvatskoj definitivno mogu da budu kažnjeni za „nepropisni“ influensing. Da li je ovoliki iznos sankcije dovoljan da zaustavi influensere u nepropisnom oglašavanju, ostaje da se proceni.

A šta je sa porezom?

Budući da influenseri ostvaruju sve veće prihode, moraju da vode računa i o tome kakve i kolike poreske obaveze imaju. Kao i u Srbiji, i u Hrvatskoj influenseri nisu izuzeti od obaveze plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Šta možemo da zaključimo?

Pojava influensera i bavljenje influensingom je relativno novo, te je stoga i očekivano da pravnom okviru treba neko vreme da prepozna ovu kategoriju i  njihovu delatnost. Međutim, s obzirom na porast značaja i prisustva influensinga, mogu se očekivati nova i detaljnija rešenja. U međuvremenu, da bacimo pogled na to šta ima novo na Instagramu.

 

Autor: Mina Kuzminac