06 мар, 2020

Izmene i dopune Zakona o upisu u katastar donose još povoljnosti za stranke

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 24. februara 2020. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Izmene stupaju na snagu 3. marta 2020. godine, dok se pojedine odredbe primenjuju počev od 31. marta 2020. godine.

Ideja zakonodavca išla je za pojednostavljenjem postupaka koji se vode pred Republičkim geodetskim zavodom („Zavod“).

  1. Jednu od najvažnijih izmena koje donosi Zakon pretrpeo je član 39. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koji sada predviđa da će se dostavljanje strankama vršiti u formi elektronskog dokumenta, preko jedinstvenog elektronskog sandučića. Ukoliko stranka nema pomenuti elektronski sandučić, rešenja i druge relevantne odluke Zavoda biće (i) odštampane kao primerci elektronskog dokumenta; (ii) overene; i (iii) takve dostavljene stranci preporučenom pošiljkom. Dostavljanje je, dalje, pojednostavljeno i kada stranka nije dostupna na naznačenoj adresi, u kom slučaju će joj biti ostavljeno obaveštenje o neuspeloj dostavi i pozivom da preuzme pošiljku. U tom slučaju, stranka će moći da preuzme svoju pošiljku u roku od 15 dana koji se računa od dana pokušaja dostave. Ukoliko stranka ne preuzme pošiljku u ostavljenom roku, smatraće se da je pismeno uredno uručeno protekom roka od 30 dana od oglašavanja rešenje na veb stranici Zavoda.
  2. Druga, ne manje važna izmena, predstavlja uspostavljanje Elektronske oglasne table katastra, kojim će dostupnost donetih akata strankama biti još više osigurana. Ovom izmenom je istovremeno uspostavljena obaveza Zavoda da se postara da stranke brzo i efikasno mogu da pronađu odluke koje ih se tiču, i to tako što će se one pretraživati prema imenu i prezimenu stranke i jedinstvenom matičnom broju građana za fizička lica, odnosno prema poslovnom imenu i matičnom broju, ukoliko odluke pretražuje pravno lice.

Zakon o izmenama i dopunama bi, ovako formulisan, trebalo da još više ide u korist strankama. Imajući u vidu se dosta vremena u postupku utroši na pravilno dostavljanje, te da je reč o izmenama koje se upravo tiču dostavljanja, očekuje se da se ovim putem pojednostave i ubrzaju postupci koji se vode pred Zavodom, i da se na taj način uštede kako vreme tako i novac poreskih obveznika.

Autori: Milinko Mijatović i Suzana Dončić