13 jun, 2017

Kvartalni izveštaj o odlukama donetim od strane Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije

Tokom prvog kvartala 2017. godine, Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije („Komisija“) je imala priliku da donese niz odluka u različitim oblastima zaštite konkurencije, te je prepoznala nužnost sprovođenja analiza u vitalnim sektorima kao što su telekomunikacije, proizvodnja jestivog ulja i naftni derivati.

  • Restriktivni sporazumi.  Komisija je odlučila da sprovede istragu uske saradnje između dva velika igrača na tržištu proizvodnje i prodaje jestivog ulja u Srbiji.  Dana 13. marta 2017. godine, Komisija je kaznila dva direktna konkurenta – Victoriaoil i Vital – zbog zaključenja ugovora  o međusobnoj saradnji, a na osnovu kojeg je Vital prepustio proizvodnju i pakovanje rafinisanog jestivog suncokretovog ulja svom konkurentu, Victoriaoil, pri čemu se flaširano ulje na kraju proizvodnog procesa imalo prodavati kao ulje robne marke „Vital“.  Po mišljenju Komisije, narušavanje konkurencije između dva brenda suncokretovog ulja, „Vital“ i „Iskon“, manifestovalo se prevashodno na tri fronta, i to kroz: identično povećanja cene ulja za oba brenda, olakšanu razmenu poslovnih tajni i drugih komercijalno osetljivih podataka između konkurenata, kao i smanjenu ponudu suncokretovog ulja na tržištu.

Odluka Komisije je bila pohvaljena od strane niza stručnjaka, budući da je ista proizašla iz temeljne ekonomske regresione analize koja je imala za cilj utvrđivanje situacije koja bi postojala na tržištu u odsustvu predmetnog ugovora.  Ipak, odluka je bila i predmet kritika – kazna od približno 260.000 evra je ocenjena kao preniska s obzirom na ozbiljnost predmetne povrede konkurencije.

  • Kontrola koncentracija.  Nakon temeljnog ispitivanja slučaja, Komisija je uslovno odobrila implementaciju koncentracije između Serbia Broadband (Srpske kablovske mreže d.o.o.), društva u vlasništvu američkog investicionog fonda KKR i vodećeg operatera digitalne i analogne kablovske televizije, interneta i fiksne telefonije na regionalnom tržištu („SBB“), i društva Interaktivne Kablovske objedinjene mreže – I.KOM d.o.o. („IKOM“).  Predmetno spajanje je podrazumevalo sticanje kontrole od strane SBB nad IKOM. Nakon detaljne analize lokalnog sektora telekomunikacija, Komisija je zaključila da rizici postoje samo u odnosu na maloprodajno tržište usluga distribucije medijskih sadržaja, na kojem bi spajanje dovelo do daljeg jačanja dominantnog položaja SBB.  U tom maniru, Komisija je odlučila da uslovno odobri spajanje i naredila SBB da: otuđi mrežnu infrastrukturu koja se preklapa sa infrastrukturom IKOM, pruži mogućnost promene postojećih pretplata postojećim korisnicima usluga IKOM,  te obavesti Komisiju o bilo kakvoj promeni cenovne politike.
  • Sektorske analize.  Početkom 2017. godine, Komisija je sprovela sektorsku analizu trgovine na veliko i trgovine na malo naftnim derivatima.  Prema ključnim nalazima Komisije –  transparentnost poslovnih podataka mora biti unapređena zbog činjenice da se iste vrste troškova obračunavaju različito od strane konkurenata na istom nivou distribucije i, te moraju postojati precizne statističke evidencije podataka o nafti i naftnim derivatima za sve faze proizvodnje i transporta kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje sektora.

Što je još važnije za učesnike na tržištu, Komisija je nedavno pokrenula sektorsku analizu tržišta trgovine na malo, što može, kako je najavljeno, rezultirati novom antimonopolskom istragom.  Ova analiza će se fokusirati na: odnos između konkurenata u maloprodaji i veleprodaji, ugovorne odnose između dobavljača i trgovaca (postojanje balansa u smislu njihove pregovaračke snage, karakteristike njihovih rabatnih politika) i uticaj brenda na izbor potrošača.

Ovaj clanak je objavio Thomson Reuters/Practical Law i sa njihovom dozvolom dostupan je na nasem sajtu.  

 Autori: Marija Papić and Miluša OkiljevićGecić Law